logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Absolutorium Kontakty VOŠ  

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VOŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přehled oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol pro školní rok 2020/2021.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA nabízí obory:

23-41-N/03 Strojírenství
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání
Forma studia: denní
Délka studia: tři roky
23-41-N/03 Strojírenství
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání
Forma studia: dálková
Délka studia: čtyři roky

STÁHNĚTE SI:

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Přihláška pro studium na VOŠ
Nezapomeňte, prosím, označit v horní části přihlášky formu studia (denní nebo dálková).

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2021/2022

DENNÍ FORMA STUDIA

 • 1. kolo
  • Uzávěrka přihlášek: 8. 6. 2021
  • Přijímací řízení: 15. 6. 2021
 • 2. kolo
  • Uzávěrka přihlášek: 19. 8. 2021
  • Přijímací řízení: 26. 8. 2021

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

 • 1. kolo
  • Uzávěrka přihlášek: 14. 6. 2021
  • Přijímací řízení: 15. 6. 2021
 • 2. kolo
  • Uzávěrka přihlášek: 24. 8. 2021
  • Přijímací řízení: 26. 8. 2021

Denní forma studia: přijímací řízení formou nevědomostního pohovoru.
Dálková forma studia: přijímací řízení bez osobní účasti uchazečů.

Do obou kol přijímacího řízení se mohou přihlásit i uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku v září.

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

V souvislosti s přijímacím řízením na VOŠ se žádný administrativní poplatek nehradí.

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010