logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Absolutorium Kontakty VOŠ  

Přehled oborů vzdělání na VOŠ ve školním roce 2018/19

Přehled oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol pro školní rok 2018/2019

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA nabízí obory:

23-41-N/03 Strojírenství denní forma 6 studijních období
23-41-N/03 Strojírenství dálková forma 8 studijních období
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání denní forma 6 studijních období
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání dálková forma 8 studijních období

Přihlásit se mohou studenti, kteří ukončili nebo ukončí studium na střední škole maturitní zkouškou. Lékařské potvrzení na přihlášce se vyžaduje pouze v případě, že uchazeč ví o svém zdravotním znevýhodnění.
Studium je zakončeno absolutoriem, úspěšný student získává neakademický titul diplomovaný specialista (zkráceně DiS. – uvádí se za jménem).

Kontaktní osoba:
Jana Špirková, DiS., jana.spirkova@voskop.cz, 556 833 300

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010