logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Absolutorium Kontakty VOŠ  

63-41-N/14 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBORU

Délka studia: 4 roky
Forma studia: dálková
Způsob ukončení: absolutorium
Dosažené vzdělání: vyšší odborné
Podmínky přijetí: maturitní zkouška

CHARAKTERISTIKA STUDIA

 • modulová struktura umožňuje studentům volbu individuální vzdělávací cesty
 • nabízí absolventům středních škol s maturitou odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon ekonomických funkcí
 • doplňuje ekonomické vzdělání základními technickými znalostmi, čímž rozšiřuje možnost uplatnění absolventů
 • základní informace:
  • výuka probíhá formou konzultací vždy jeden den v týdnu v odpoledních hodinách
  • v posledním studijním období vykonávají studenti odbornou praxi, během níž vypracovávají absolventskou práci
  • studium je zakončeno absolutoriem
  • úspěšný absolvent získává neakademický titul diplomovaný specialista (zkráceně DiS. – uvádí se za jménem)
 • absolventi oboru
  • jsou připravováni pro výkon odborných funkcí na úrovni středního a vyššího stupně řízení
   • v průmyslových podnicích (např. ekonom, logistik výroby, personalista, pracovník marketingu, oddělení průmyslového inženýrství)
   • v bankovnictví, pojišťovnictví
   • v soukromém sektoru
  • umí ekonomicky myslet a při manažerském rozhodování uplatňují kritérium efektivnosti a jednají v souladu se zákony a etikou podnikání
  • orientují se v pracovně právních vztazích
  • mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách

Roční školné: 3 000,- Kč

Přijímací řízení

UČEBNÍ PLÁN

Učební plán - Ekonomika a podnikání

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • kreditní systém hodnocení
 • možnost elektronické komunikace s vyučujícími prostřednictvím studijní podpory (přihlašování se na zkoušku, studijní materiály apod.)
 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky
 • moderní jazykové a multimediální učebny
 • informační centrum s knihovnou a relaxační místnost
 • ubytování v Domově mládeže s možností připojení k Internetu

nahoru

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010