Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Vyšší odborná škola

Vyšší odborná škola

Informace

Vyšší odborná škola

Vyšší odborné studium v Kopřivnici je určeno absolventům gymnázií, středních odborných škol a učebních oborů s maturitou. Bylo zahájeno ve školním roce 1992/93 jako jedno z prvních v České republice. Studijní programy byly vypracovány ve spolupráci s Hogeschool Alkmaar v Holandsku, ESTA Belfort a Lycée Epinal ve Francii.

Škola spolupracuje s významnými podniky a institucemi v Moravskoslezském regionu, na které především orientuje inovaci studijního programu. Modulová struktura umožňuje studentům volbu individuální vzdělávací cesty dle jejich odborného zájmu.

Studenti jsou připravováni pro výkon kvalifikovaných odborných funkcí na úrovni středního a vyššího stupně řízení. V posledním studijním období vykonávají odbornou praxi, během níž vypracovávají absolventskou práci.

Studium je zakončeno absolutoriem. Úspěšný absolvent získává titul diplomovaný specialista (zkráceně DiS.) uváděný za jménem. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Nabídka studijních oborů:

Strojírenství

23-41-N/03 Strojírenství
udělena akreditace MŠMT, č.j. 39383/2011-24 ze dne 11. dubna 2012 s platností od 1. září 2018 do 31. srpna 2024 počínaje 1. ročníkem

Absolventům středních škol s maturitou

 • nabízí odbornou kvalifikaci pro konstruování strojů a zařízení včetně automobilní techniky, technologickou přípravu výroby,
 • možnost prostorového modelování a počítačové vizualizace (nejnovější systémy Catia, AutoCad a Inventor).

Absolventi oboru se uplatní na současném pracovním trhu v nejžádanějších profesích, jako

 • konstruktér se znalostmi prostorového modelování,
 • programátor NC strojů,
 • technolog výroby,
 • kontrola a řízení jakosti produkce,
 • měření na třísouřadnicových měřicích přístrojích.

 

Ekonomika a podnikání

63-41-N/14 Ekonomika a podnikání
udělena akreditace MŠMT dne 20. 11. 2008, č. j. 15 953-23 s platností od 1. září 2015 do 31. srpna 2021

Absolventům středních škol s maturitou

 • nabízí odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon ekonomických funkcí,
 • doplňuje ekonomické vzdělání základními technickými znalostmi, čímž rozšiřuje možnost uplatnění absolventů.

Absolventi oboru

 • naleznou uplatnění zejména v průmyslových podnicích (např. ekonom, logistik výroby, personalista, pracovník marketingu, oddělení průmyslového inženýrství), bankovnictví, pojišťovnictví i v soukromém sektoru,
 • umí ekonomicky myslet a při manažerském rozhodování uplatňují kritérium efektivnosti, jednají v souladu se zákony a etikou podnikání,
 • orientují se v pracovně právních vztazích.

10 důvodů, proč studovat u nás

 1. Poskytujeme širokou nabídku vzdělání v technických oborech.
 2. Vyučujeme konstruování a kreslení na PC, naši žáci se umisťují na předních místech v různých odborných soutěžích na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
 3. Naši absolventi jsou úspěšní nejen u státní maturity, ale i na vysokých školách a v praxi.
 4. Žáci a studenti mohou získat za zvýhodněných podmínek řidičský průkaz skupiny B a C.
 5. Žáci SOU, absolvují odbornou praxi, kterou zajišťuje škola a která je finančně ohodnocená.
 6. Máme vstřícný přístup k aktivním sportovcům, úspěšně se účastníme sportovních soutěží.
 7. Poskytujeme služby školního psychologa (např. rady, jak se efektivně učit), pořádáme tzv. Seznamky, lyžařské i cykloturistické kurzy.
 8. Naše škola se nachází v krásném prostředí Šostýnských vrchů, poskytujeme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže, stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni.
 9. Podle hodnocení absolventů mají naši vyučující a vychovatelé velmi kladný vztah k žákům i studentům.
 10. Nestačí Vám maturita? Můžete si doplnit vzdělání na naší vyšší odborné škole!
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné