Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
  1. Domů
  2. Uchazeči
  3. Střední škola
  4. Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení SŠ

Přehled oborů vzdělání SOŠ pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení

 

Přehled oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou absolventům 9. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA nabízí obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

Forma studia: denní
Délka studia: čtyři roky

23-41-M/01 Strojírenství1 třída30 žáků
V průběhu studia si žáci volí zaměření:
- Konstrukce a výroba automobilů
- Počítačová grafika

Forma studia: dálková
Délka studia: pět let

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství1 třída30 žáků

Přijímací řízení

Podání přihlášky na všechny obory naší školy do 1. 3. 2021.

  • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
  • Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
  • Písemné testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání.
  • Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

První kolo - první termín 12. 4. 2021
První kolo - druhý termín 13. 4. 2021
1. náhradní termín - 12. 5. 2021
2. náhradní termín - 13. 5. 2021

Na základě odstavce IV. Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 si ředitel školy vyhrazuje právo zrušit konání jednotné přijímací zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek do daného oboru je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotných přijímacích zkoušek, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 8. března 2021.

Stáhněte si:

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platný
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné