Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Obory
 4. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství

informace

Informace o oboru

Délka studia: 5 let
Forma studia: dálková
Podmínky přijetí

Ukončena školní docházka

Způsob ukončení

maturitní zkouška

Dosažené vzdělání

střední odborné

Informace

Charakteristika studia

 • Jedná se o obor středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, který je určen absolventům základních škol.
 • Vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku ekonomických a technických předmětů
  • výuku 2 cizích jazyků s možností výběru (ANJ, NEJ, RUJ)
  • rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií
 • Realizace výuky:
 • Výuka probíhá formou konzultací dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek od 14:20 do 18:25 h.

  Rozdělení školního roku:
  1. pololetí:
  konzultace září-prosinec
  zkouškové období prosinec-leden

  2. pololetí:
  konzultace únor-květen
  zkouškové období květen-červen
   
 • Absolventi oboru:
  • umí ekonomicky myslet, jednají hospodárně a v souladu s etikou podnikání
  • při samostatném jednání disponují jazykovou vybaveností
  • mají přehled o problematice ekonomiky a řízení strojírenského podniku
  • mají přehled o strojírenství a strojírenské technologii
  • jsou schopni samostatně se rozhodovat a operativně řešit problémy

 

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky a odborných předmětů
 • moderní jazykové a multimediální učebny
 • informační centrum s knihovnou
Informace

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se konají dle stanovených kritérií
 • termín uzávěrky přihlášek pro následující školní rok je do 1. března (k přihlášce je nutno doložit kopie vysvědčení za poslední 2 ročníky ZŠ)
 • obor vzdělání se otevírá při dostatečném počtu zájemců

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství

Učební plán

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem
Povinné předměty2202202202202201100 h
Český jazyk a literatura3020202025115 h
1. cizí jazyk3025252030130 h
2. cizí jazyk020200040 h
Základy společenských věd101010101555 h
Základy přírodních věd201500035 h
Matematika3025251010100 h
Informační a komunikační technologie2515152530110 h
Ekonomika2020203035125 h
Právo001010020 h
Účetnictví02015252080 h
Výrobní management a logistika 000201030 h
Písemná a elektronická komunikace251500045 h
Aplikovaná psychologie a společenská výchova00150015 h
Technické kreslení 25000025 h
Strojnictví 01515202070 h
Strojírenská technologie 01020201565 h
Praxe51010101045 h
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné