Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Obory
 4. 23-61-H/01 Autolakýrník

23-61-H/01 Autolakýrník

informace

Informace o oboru

Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí

splněná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče k výkonu povolání

Způsob ukončení

závěrečná učňovská zkouška

Dosažené vzdělání

střední odborné vzdělání s výučním listem

Informace

Charakteristika studia

 • nabízí absolventům 9. tříd ZŠ:
  • odbornou kvalifikaci pro lakýrnické, malířské a písmomalířské práce na všech druzích podkladů s použitím vhodných nátěrových a nástřikových barev, laků a dalších aplikačních látek se zaměřením na karoserie automobilů
  • získání řidičského oprávnění skupiny B
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných předmětů – technická dokumentace, materiály, technologie, strojírenství
  • specifikace oboru – lakýrnické a malířské práce se zaměřením na karoserie automobilů
  • výuku informačních a komunikačních technologií (jedná se o aplikace MS Office, programy pro práci s digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého nebo ruského – skupina bude otevřena při minimálním počtu 8 přihlášených žáků)
  • praktickou stránku oboru (placená praxe ve firmách)
 • uplatnění absolventa:
  • v povolání autolakýrník případně lakýrník, natěrač, písmomalíř
  • absolventi uvedeného oboru se mohou ucházet o přijetí na dvouleté denní nástavbové studium oboru Provozní technika (vyučovaného na naší škole), pro získání středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou
Informace

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se nekonají
 • žáci jsou přijímáni na základě prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole
 • podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy www.voskop.cz a budou zaslána písemně všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu

23-61-H/01 Autolakýrník

Učební plán

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

Ročník
1.
2.
3.
Celkem
Povinné předměty32.532.53196 h
Všeobecně vzdělávací12.59.51032 h
Český jazyk a literatura1.51.51.54.5 h
Cizí jazyk2226 h
Základy společenských věd111.53.5 h
Fyzika2103 h
Chemie1001 h
Základy ekologie1001 h
Matematika2215 h
Tělesná výchova1113 h
Informační a komunikační technologie1113 h
Ekonomika0022 h
Odborné58619 h
Technická dokumentace2215 h
Materiály1113 h
Strojírenství0213 h
Technologie2327 h
Řízení motorových vozidel (projekt)0011 h
Odborný výcvik15151545 h
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné