Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Obory
 4. 23-45-L/01 Mechanik Seřizovač

23-45-L/01 Mechanik Seřizovač

informace

Informace o oboru

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí

splněná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče k výkonu povolání

Způsob ukončení

maturitní zkouška

Dosažené vzdělání

střední odborné

Informace

Charakteristika studia

 • nabízí absolventům 9. tříd ZŠ odbornou kvalifikaci:
  • pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, programování výrobních strojů a uplatnění na všech pracovištích vybavených výpočetní technikou, řídícími systémy NC a CNC.
  • odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných předmětů – technologie, strojírenská technologie, technická dokumentace, stroje a zařízení, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCAD a Inventor
  • rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií ( kromě vysokého zastoupení při výuce odborných předmětů jsou to aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého, a ruského)
  • důraz na praktickou stránku oboru (placená praxe ve firmách, možnost stipendií)
 • uplatnění absolventa:
  • jako obsluha všech typů obráběcích strojů
  • programování číslicově řízených strojů
  • v samostatném podnikání v oblasti strojního obrábění
  • při dalším studiu na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední odborné vzdělání

 

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky, dostupnou i mimo vyučování
 • laboratoře pro chemii, elektrotechniku a technická měření
 • moderní jazykové a multimediální učebny
 • odbornou knihovnu, sportovní halu
 • exkurze u možných zaměstnavatelů a návštěvy veletrh
Informace

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • V přímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Písemné testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. 
 • Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

23-45-L/01 Mechanik Seřizovač

Učební plán

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem
Povinné předměty30323333128 h
Všeobecně vzdělávací2013.512.51460 h
Český jazyk a literatura32.52.5360 h
Cizí jazyk333312 h
Konverzace v cizím jazyce01113 h
Základy společenských věd11114 h
Dějepis20002 h
Fyzika21003 h
Chemie20002 h
Základy ekologie10001 h
Matematika322310 h
Tělesná výchova22228 h
Informační a komunikační technologie11114 h
Odborné710.58631.5 h
Technická mechanika02.5002.5 h
Ekonomika02103 h
Strojírenství22217 h
Technologie323412 h
Technická dokumentace22004 h
CAD systémy00213 h
Volitelné – výběr00112 h
Seminář z informatiky00112 h
Seminář z matematiky00112 h
Odborný výcvik3811.51234.5 h
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné