Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Uchazeči
 3. Obory
 4. 23-43-L/51 Provozní technika

23-43-L/51 Provozní technika

informace

Informace o oboru

Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském učebním oboru (kromě oboru 26-57-H/01).

Způsob ukončení

maturitní zkouška

Dosažené vzdělání

střední odborné s maturitou

Informace

Charakteristika studia

Obor je určen pro chlapce i dívky

 • nabízí absolventům tříletých učebních oborů odbornou kvalifikaci:
  • pro náročné pracovní činnosti dělnických povolání v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání a také pro uplatnění v nižší a střední technické funkci
  • odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných předmětů – technická mechanika, ekonomika, technická měření, technická zařízení, technologie, nářadí a přípravky, CAD systémy
  • specifikaci oboru – rozšiřuje a prohlubuje znalosti a intelektuální dovednosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru se zaměřením na technologie strojní výroby a CAD systémy
  • rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (jedná se o aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorbu webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého nebo ruského – skupina bude otevřena při minimálním počtu 8 přihlášených žáků)
  • praktickou, ale i na teoretickou přípravu
 • uplatnění absolventa:
  • ve funkcích dělnických ale i nižších a středních technických, např. servisní technik, vedoucí provozu, technik dispečer, technik technolog, technik kontrolor jakosti, technik konstruktér, mechanik, provozní mechanik apod.
  • v samostatném podnikání v oblasti strojírenství
  • při dalším studiu na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední odborné vzdělání
Informace

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška

Přihláška ke studiu: podání přihlášek do 1. 3. 2023 (přihláška ke stažení)

Uchazeči o studium maturitních oborů konají jednotnou přijímací zkoušku formou centrálně zadávaných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

1. kolo jednotných přijímacích zkoušek se koná ve dvou termínech:

 • 13. dubna 2023 (1. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
 • 14. dubna 2023 (2. termín – ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněna zde do 31. ledna 2023

Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek se konají:

 • 10. května 2023 (1. termín)
 • 11. května 2023 (2. termín)

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Další kola přijímacího řízení do všech oborů naší školy jsou bez přijímacích zkoušek.

Bližší informace o JPZ: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


23-43-L/51 Provozní technika

Učební plán

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

Ročník
1.
2.
Celkem
Povinné předměty31.533.565 h
Všeobecně vzdělávací161632 h
Český jazyk a literatura347 h
Cizí jazyk336 h
Konverzace v cizím jazyce123 h
Základy společenských věd112 h
Matematika336 h
Fyzika202 h
Informační a komunikační technologie112 h
Tělesná výchova224 h
Odborné14.515.530 h
Ekonomika224 h
Technická mechanika224 h
Technická měření224 h
Technická zařízení235 h
Technologie347 h
Nářadí a přípravky213 h
CAD systémy1.51.53 h
Volitelné - výběr123 h
Seminář z informatiky123 h
Seminář z matematiky123 h
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné