logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Maturity Kontakty SOŠ  

23-41-M/01 strojírenství

Zaměření:
Počítačová grafika
Konstrukce a výroba automobilů

Počítačová grafika

Základní informace o oboru

Obor je určen pro chlapce i dívky

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: střední odborné

CHARAKTERISTIKA STUDIA

 • obor s šedesátiletou tradicí na naší škole
 • nabízí absolventům 9. tříd ZŠ odbornou kvalifikaci:
  • pro konstruování strojů a zařízení, technologickou přípravu výroby, řízení a kontrolu produkce
  • v počítačové podpoře projekčních a konstrukčních prací, zvláště v oblasti prostorového modelování a počítačové vizualizace
  • odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných technických předmětů - mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, technické kreslení, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCAD, ArchiCAD a Inventor
  • specifikace oboru - grafické systémy (CAD), programově řízené stroje (CAM)
  • rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (kromě velkého zastoupení při výuce odborných předmětů jsou to aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 4 nabízených jazyků (anglického, německého, francouzského a ruského)
  • praktickou stránku oboru
 • uplatnění absolventa na pracovních pozicích:
  • konstruktér výrobků, nástrojů a přípravků
  • technolog, programátor CNC strojů, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik měření
  • mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, zkušební a montážní technik
  • pracovník racionalizace výroby, logistik a další

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • jednotné krajské přijímací zkoušky
 • žáci jsou přijímáni na základě prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole
 • podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy www.voskop.cz a budou zaslána písemně všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu

UČEBNÍ PLÁN

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. celkem
Povinné předměty32323430128
1. Všeobecné vzdělávací2014131360
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk333312
Základy společenských věd00112
Dějepis30003
Matematika444416
Fyzika20002
Biologie10001
Chemie20002
Tělesná výchova22228
2. Odborné předměty1218211768
Technické kreslení30003
Mechanika22206
Stavba a provoz strojů03238
Konstrukční cvičení00213
Strojírenská technologie22228
Technologická cvičení00213
Kontrola a měření02204
Informační a komunikační technologie22228
Ekonomika00033
Elektrotechnika a automatizace02204
Programově řízené stroje (CAM)00022
CAD systémy02237
Praxe33309
3. Nepovinné předměty20248
Technika administrativy20002
Konstrukce a výroba automobilů00202
Matematický seminář00022
Seminář ICT00022

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • kreditní systém hodnocení
 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky, moderní jazykové a multimediální učebny
 • laboratoře pro chemii, elektrotechniku a technická měření
 • informační centrum, sportovní halu
 • exkurze u možných zaměstnavatelů, návštěvy veletrhů, poznávací zájezdy do zahraničí
 • školního psychologa, profesionální podporu handicapovaných a mimořádně nadaných žáků
 • různé akce (organizujeme např. seznamovací akce pro žáky 1. ročníku, lyžařský výcvik ve 2. ročníku, turistický kurz ve 3. ročníku apod.)
 • ubytování v Domově mládeže s možností připojení k Internetu, celodenní stravování

nahoru

KONSTRUKCE A VÝROBA AUTOMOBILŮ

Základní informace o oboru

Obor je určen pro chlapce i dívky

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: střední odborné

CHARAKTERISTIKA STUDIA

 • obor s šedesátiletou tradicí na naší škole
 • nabízí absolventům 9. tříd ZŠ odbornou kvalifikaci:
  • pro konstruování strojů a zařízení, technologickou přípravu výroby, řízení a kontrolu produkce
  • v automobilovém sektoru při konstrukci a výrobě vozidel
  • pro práci v servisních zařízeních
  • odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných technických předmětů - mechanika, stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, technické kreslení, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCad a Inventor
  • specifikace oboru – konstrukce a diagnostika automobilů, výroba automobilů, dílenská praxe s montážními, demontážními a seřizovacími pracemi na automobilech
  • rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií ( aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 4 nabízených jazyků (anglického, německého, francouzského a ruského) praktickou stránku oboru
 • uplatnění absolventa na pracovních pozicích:
  • konstruktér výrobků, nástrojů a přípravků
  • technolog, programátor CNC strojů, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik měření
  • mistr ve výrobě, výrobní dispečer, vedoucí provozu, zkušební a montážní technik
  • pracovník racionalizace výroby, logistik a další

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • jednotné krajské přijímací zkoušky
 • žáci jsou přijímáni na základě prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole
 • podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy www.voskop.cz a budou zaslána písemně všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu

UČEBNÍ PLÁN

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. celkem
Povinné předměty32323430128
1. Všeobecné vzdělávací2014131360
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk333312
Základy společenských věd00112
Dějepis30003
Matematika444416
Fyzika22004
Biologie10001
Chemie20002
Tělesná výchova22228
2. Odborné předměty1218211768
Technické kreslení30003
CAD systémy02002
Mechanika22206
Stavba a provoz strojů03238
Konstrukční cvičení00213
Strojírenská technologie22228
Technologická cvičení00213
Kontrola a měření02204
Informační a komunikační technologie22228
Ekonomika00033
Elektrotechnika a automatizace02204
Konstrukce a diagnostika automobilů00235
Moderní výrobní systémy00022
Praxe33309
3. Nepovinné předměty20248
Technika administrativy20002
CAD systémy00202
Matematický seminář00022
Seminář ICT00022

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • kreditní systém hodnocení
 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky, moderní jazykové a multimediální učebny
 • laboratoře pro chemii, elektrotechniku a technická měření
 • informační centrum, sportovní halu
 • exkurze u možných zaměstnavatelů, návštěvy veletrhů, poznávací zájezdy do zahraničí
 • školního psychologa, profesionální podporu handicapovaných a mimořádně nadaných žáků
 • různé akce (organizujeme např. seznamovací akce pro žáky 1. ročníku, lyžařský výcvik ve 2. ročníku, turistický kurz ve 3. ročníku apod.)
 • ubytování v Domově mládeže s možností připojení k Internetu, celodenní stravování

nahoru

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010