logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Maturity Kontakty SOŠ  

Přehled oborů vzdělání SOŠ pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou absolventům 9. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA nabízí obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:
23-41-M/01 Strojírenství

V průběhu studia si žáci volí zaměření:
- Konstrukce a výroba automobilů
- Počítačová grafika

1 třída 30 žáků
Forma studia: denní
Délka studia: čtyři roky
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství 1 třída 30 žáků
Forma studia: dálková
Délka studia: pět let

Přijímací řízení

Podání přihlášky na všechny obory naší školy do 1. 3. 2021.

V přímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Písemné testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání.
Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

  • První kolo - první termín 12. 4. 2021
  • První kolo - druhý termín 13. 4. 2021
  • 1. náhradní termín - 12. 5. 2021
  • 2. náhradní termín - 13. 5. 2021

Na základě odstavce IV. Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 si ředitel školy vyhrazuje právo zrušit konání jednotné přijímací zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek do daného oboru je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotných přijímacích zkoušek, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 8. března 2021.

Stáhněte si:

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Přihlášku pro denní studium na SŠ
Přihlášku pro dálkové studium na SŠ

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010