logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Maturity Kontakty SOŠ  

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství

Základní informace o oboru

Délka studia: 5 let
Forma studia: dálková
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: střední odborné

CHARAKTERISTIKA STUDIA

 • Jedná se o obor středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, který je určen absolventům základních škol.
 • Vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku ekonomických a technických předmětů
  • výuku 2 cizích jazyků s možností výběru (ANJ, NEJ, RUJ)
  • rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií
 • Realizace výuky:

 • Výuka probíhá formou konzultací dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek od 14:20 do 18:25 h.
  Rozdělení školního roku:
  1. pololetí:
  konzultace září-prosinec
  zkouškové období prosinec-leden
  2. pololetí:
  konzultace únor-květen
  zkouškové období květen-červen
 • Absolventi oboru:
  • umí ekonomicky myslet, jednají hospodárně a v souladu s etikou podnikání
  • při samostatném jednání disponují jazykovou vybaveností
  • mají přehled o problematice ekonomiky a řízení strojírenského podniku
  • mají přehled o strojírenství a strojírenské technologii
  • jsou schopni samostatně se rozhodovat a operativně řešit problémy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • přijímací zkoušky se konají dle stanovených kritérií
 • termín uzávěrky přihlášek pro následující školní rok je do 1. března (k přihlášce je nutno doložit kopie vysvědčení za poslední 2 ročníky ZŠ)
 • obor vzdělání se otevírá při dostatečném počtu zájemců

UČEBNÍ PLÁN

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. celkem
Povinné předměty2202202202202201100
Český jazyk a literatura;3020202025115
1. cizí jazyk3025252030130
2. cizí jazyk020200040
Základy společenských věd101010101555
Základy přírodních věd201500035
Matematika3025251010100
Informační a komunikační technologie2515152530110
Ekonomika2020203035125
Právo001010020
Účetnictví02015252080
Výrobní management a logistika000201030
Písemná a elektronická komunikace251500040
Aplikovaná psychologie a společenská výchova00150015
Technické kreslení25000025
Strojnictví01515202070
Strojírenská technologie01020201565
Praxe51010101045

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky a odborných předmětů
 • moderní jazykové a multimediální učebny
 • informační centrum s knihovnou

nahoru

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010