Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
  1. Domů
  2. Projekty
  3. Podpora výuky CNC obrábění

Podpora výuky CNC obrábění

OPERAČNÍ PROGRAM

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

 

PRIORITNÍ OSA

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

 

INVESTIČNÍ PRIORITA

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

 

SPECIFICKÝ CÍL

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

 

ČÍSLO PROJEKTU

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002194

 

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení kvality výuky a zlepšení podmínek pro výuku strojírenských předmětů žáků středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Specifickými cíli je dále zvýšení kvalifikační úrovně absolventů s jejich uplatněním na CNC stojích, zatraktivnění strojírenských oborů pro žáky, modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

Modernizace odborných učeben a rozšíření možnosti výuky CNC obrábění na jednotlivých školách – partnerech projektu. V rámci projektu dojde k pořízení dílenských cvičných CNC strojů, programovacích panelů, potřebné ICT techniky, specializovaného software (tzv. postprocesor) pro komunikaci CAD/CAM SW s CNC strojem a technologického nábytku.

 

PARTNEŘI PROJEKTU

  • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace;
  • Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace;
  • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace;
  • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace.

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 

Zdroj financování projektuvýše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu24 101 485,28
Celkové způsobilé výdaje projektu24 101 485,28
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%)21 691 336,75
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %)2 410 148,53

 

DOBA FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU

6/2016–11/2018


KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Jana Švecová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 834
fax: 595 622 427
e-mail: jana.svecova@msk.cz


Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné