Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
  1. Domů
  2. Nadační fond ŠKOLA

Nadační fond ŠKOLA

Nadační fond Škola je dobrovolnou, nevýdělečnou právnickou osobou, která sdružuje fyzické a právnické osoby, jež souhlasí se statutem a cíli nadačního fondu.

 

Základní údaje

Nadační fond Škola byl založen 10. listopadu 1998 v souladu s § 4, č. 227/97 Sb., zákona o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších právních předpisů.

Nadační fond Škola Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Kopřivnici (dále jen Nadační fond Škola) vznikl transformací nadace Škola v souladu s § 4 zákona č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 14. dubna 1999.

Současným zřizovatelem Nadačního fondu Škola je Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace (dříve Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie), se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice.

Nadační fond Škola se řídí Statutem, který stanoví účel, zdroje a způsoby použití prostředků nadačního fondu.

Sídlo Nadačního fondu Škola: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Identifikační číslo nadačního fondu: 623 30 926

Zdrojem nadačního fondu jsou peněžité a nepeněžité dary poskytnuté dobrovolně dárci – fyzickými i právnickými osobami.

Cílem nadačního fondu je přispívat svými prostředky získanými ze zdrojů na:

  • modernizaci výuky a vybavení školy,
  • mezinárodní kontakty studentů a učitelů školy,
  • sportovní a kulturní aktivity žáků a učitelů,
  • oceňování nejlepších absolventů a žáků školy,
  • aktivity školy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí,
  • vzdělávací aktivity žáků.

 

Činnost nadačního fondu ŠKOLA

Činnost Nadačního fondu Škola vychází ze Statutu fondu, který je stanoven zakládací listinou a ve vybraných krocích se řídí podle dokumentu Pravidla a postupy při využívání finančních prostředků Nadačního fondu ŠKOLA, který byl přijat správní radou nadačního fondu.

Nadační fond především podporuje školní akce zaměřené na kulturní, osvětovou, vzdělávací činnost a na prevenci patologických společenských jevů. Podporuje účast žáků školy ve školních, regionálních, krajských a celostátních soutěžích. Oceňuje žáky, kteří reprezentují školu, a to především ty, kteří dosáhli svými výsledky výborného umístění.

Nadační fond se také zaměřuje na podporu nejúspěšnějších žáků školy, kteří svými výbornými studijními výsledky slouží jako vzory ostatním a přispívají také k dobrému jménu školy, oceňuje nejúspěšnější žáky ročníků i celého studia.

Nadační fond Škola se finančně spolupodílí na vybraných akcích, které jsou určeny žákům školy nebo které žáci organizují.

 

Správní rada nadačního fondu

Činnost nadačního fondu řídí tříčlenná správní rada, která je statutárním orgánem nadačního fondu. Správní rada nadačního fondu spravuje majetek nadačního fondu, jménem nadačního fondu jednají všichni její členové společně. Členství ve správní radě je čestné.

PoziceJméno
PředsedaMgr. Ondřej Kovalák
ČlenovéIvana Šindlerová 
Pavla Stránská
RevizorHana Vyvialová, DiS
Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné