logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Projekty

Aktuální evropské projekty

Podpora výuky CNC obrábění

Umím si poradit

Nedávno ukončené evropské projekty

Zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce

Na počátku naší spolupráce se uskutečnila řada vzájemných setkání s představiteli francouzské školy. Na francouzské straně je partnerem naší školy Lycée Félix MAYER z města CREUTZWALD z regionu Lotrinsko.
Nyní se připravuje vzájemná výměnná návštěva žáků našich škol a to již v měsíci dubnu t. r. Nejprve pojedou do Francie tři žáci třetího ročníku maturitního oboru Strojírenství. Po týdenním pobytu ve Francii se společně vrátí domů se svými novými kolegy z francouzské školy.

Podpora strojírenských oborů

2013-2015
Dodání technického vybavení – Konvenční obráběcí stroje včetně práva užít software....

Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách

2014-2015
Modernizace nebo nově vybudované učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů...

Zlepšení kvality vzdělávání v SOŠ a SOU Kopřivnice

2012-2014
EU peníze středním školám (tzv. "šablony").

NatTech MSK

2013-2015
V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji realizujeme pracovní výchovu a technické workshopy pro žáky 5 partnerských ZŠ na pracovištích naší školy. Dále pro žáky ZŠ a SŠ organizujeme 4 technicky zaměřené kroužky a řadu jednodenních i vícedenních exkurzí.

Rozvoj 2014

2012-2014
Cílem projektu Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici je zvýšení kvality výuky přírodovědných i technických předmětů a odborného výcviku na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Dosáhneme toho inovací obsahu příslušných vzdělávacích modulů, tvorbou nových výukových i metodických materiálů a pořízením moderního vybavení pro výuku svařování, strojírenství a přírodních věd. Partnerem projektu je firma Porgest, a. s.

Technické vzdělání - Brána k úspěchu

2012-2014
Podstatou projektu je spolupráce SŠ a ZŠ při propagaci technického vzdělání mezi žáky těchto typů škol. Naše škola jako partner projektu bude zejména realizovat akce pro žáky ZŠ, kteří u nás stráví vždy jeden den a budou vykonávat konkrétní technické činnosti.

Mechatronika

2010-2013
Cílem projektu je zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří pro výuku elektrotechniky a automatizace se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem.

Tvorba elektronických učebnic

2011-2012
Cílem projektu je vytvoření elektronických učebnic pro výuku všeobecně vzdělávacích, odborných i praktických předmětů na SOŠ a SOU. Každá vytvořená učebnice bude před využitím recenzována a poté zkušebně ověřena na cílové skupině 500 žáků. Žáci si učebnice budou moci stáhnout z elearningového systému školy. Obsah učebnic bude doplněn tématickými exkurzemi žáků.

Inovace pro střední školy

2011-2012
Cílem projektu je poskytnout učitelům a žákům středních technických škol nejnovější poznatky z oblasti inovací na bázi nejlepších poznatků a praktik, a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání v technických oborech a posílit jejich rychlou integraci do výrobních a vývojových procesů.

Podpora multimediální výuky

2009-2011
Cílem je vytvoření 150 elektronických výukových lekcí pro žáky SOŠ a SOU, ověření těchto lekcí ve výuce a jejich zpřístupnění prostřednictvím elearningového systému Moodle.
Partnerem projektu je VŠB-TU Ostrava.

UNIV 2 KRAJE

2009-2013
Škola je zapojená do projektu, jehož podstatou je tvorba a ověření vzdělávacích programů pro další vzdělávání. Předkladatelem projektu je Národní ústav odborného vzdělávání.

INOVACE pro střední školy

2011-2012
Cílem projektu je poskytnout učitelům a žákům středních technických škol nejnovější poznatky z oblasti inovací. Projekt navazuje na úspěšný projekt Auto Academy.
Předkladatelem projektu je Moravskoslezský automobilový klastr, o. s.
Informační leták

Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií

2009-2011
Projekt je určen pro studenty a pedagogy VOŠ a VŠ. Jeho cílem je vytvořit kurzy ke zkvalitnění spolupráce v oblasti průmyslového inženýrství a realizovat webový portál na podporu těchto aktivit.
Škola je partnerem projektu. Předkladatelem je VŠB-TU Ostrava, dalšími partnery jsou VUT v Brně, UTB ve Zlíně, Vítkovice Heavy Machinery a. s. a Koma – ložiska s. r. o.

Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na SŠ

2009-2012
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu a efektivitu vzdělávání přírodovědných předmětů na SŠ prostřednictvím vybavení zapojených škol moderními pomůckami ovládanými přes PC a tvorbou výukových materiálů využívajících tyto pomůcky. Škola je partnerem projektu, jehož předkladatelem je Ostravská univerzita v Ostravě.

Ukončené evropské projekty

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK
Střední škola – brána k technické kariéře
Auto Academy
IQ Auto
VIP kariéra
Zvyšování kvalifikace operátorů v automobilním průmyslu

Projekty SIPVZ

2005
Aplikační nadstavby ve 3D v nejnovéjším CAD systému Autodesk Inventor 10.

2006
On-line podpora výuky s využitím školního Intranetu
Moderní multimediální výuka pro přírodovědné a elektrotechnické předměty
Mobilní videostudio
Koordinovaná výuka programování CNC strojů

Výukové materiály vytvořené v rámci projektů SIPVZ

nahoru

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010