logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště poskytuje žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům poradenské služby a konzultace zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování, na péči o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, na zkvalitňování sociálního klimatu školy.

K aktivitám, které jsou na škole již tradičními, patří:

  • Seznamky - psychosociální prožitkové aktivity pro třídní kolektivy prvních ročníků na SOU s cílem adaptace na nové prostředí a nově vznikající třídní kolektiv.
  • Adaptační pobyty – psychosociální prožitkové aktivity pro třídní kolektivy prvních ročníků na SOŠ a maturitních oborů na SOU s cílem adaptace na nové prostředí a nově vznikající třídní kolektiv.
  • Prožitkové besedy s protidrogovou tématikou pro žáky a studenty prvních ročníků s Bc. Alexandrem Dreslerem.
  • Sex a partnerství - beseda s odborníkem k partnerským vztahům pro první a druhé ročníky.
  • Beseda s pracovníkem informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Novém Jičíně. Školní poradenské pracoviště provádí individuální kariérové poradenství pro čtvrté ročníky SOŠ, třetí ročníky SOU a studenty VOŠ.
  • Trestné činy páchané mládeží a na mládeži – beseda ve spolupráci s P ČR.
  • Program Sám sobě přítelem.
    Individuální či skupinová setkávání studentů VOŠ, SOŠ a SOU se školní psycholožkou

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují:

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010