logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

O ŠKOLE

VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj dle §13a) odst. 3 a §13b) odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

OBORY STUDIA A NABÍDKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
AKTIVITY ŠKOLY
CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ PRO ŽÁKY A STUDENTY
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

OBORY STUDIA A NABÍDKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Škola má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici a připravuje odborníky pro strojírenství a automobilový průmysl. Zajišťuje výuku v několika oborech středního vzdělání s maturitou i středního vzdělání s výučním listem. Poskytuje možnost nástavbového studia i vyššího odborného vzdělání. Škola také nabízí další vzdělávání, jako je výuka autoškoly, rekvalifikační kurzy pro Úřad práce v Kopřivnici a další kurzy pro firmy či pro veřejnost. Nabídku vzdělávacích programů aktualizujeme podle potřeb trhu práce a reagujeme tak na měnící se podmínky ve společnosti a na požadavky sociálních partnerů.

Nabídku oborů studia naleznete v odkazech Obory studia v sekcích VOŠ, SOŠ a SOU, nabídku kurzů a podrobné informace naleznete v odkazu Další vzdělávání.

nahoru

MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Areál školy se nachází v klidné části Kopřivnice. Tvoří jej dvě samostatné budovy pro teoretické vyučování, domov mládeže vybavený třílůžkovými pokoji, moderní kuchyň s jídelnou, dvě výdejny jídel, sportovní hala a dvě pracoviště pro praktickou odbornou výuku. Žáci mají také k dispozici knihovnu.

nahoru

AKTIVITY ŠKOLY

Zkvalitňování vzdělávacího procesu je prvořadým cílem a smyslem práce školy. Výsledky vzdělávání máme možnost porovnávat pravidelnou účastí na nejrůznějších soutěžích odborných dovedností (např. soutěž Automechanik Junior, soutěž Zlatý pilník, soutěž v CAD systémech, soutěž v psaní na klávesnici, regionální soutěž v aplikacích MS Office). Mimořádné úspěchy zaznamenali dva studenti v mezinárodní soutěži zaměřené na zpracování 3D modelů, kde získali jedno prvenství a jedno umístění mezi devíti zveřejňovanými finalisty. Na předních místech se také pravidelně umisťujeme v oblasti 2D a 3D kreslení i na veletrzích fiktivních firem, prvenstvím se můžeme pochlubit v soutěži v programování CNC obráběcích strojů. Velice nás těší i sportovní úspěchy ve futsalu, házené, florbalu.

Znalosti získané v teoretické i praktické výuce přímo ve škole si žáci a studenti rozšiřují také prostřednictvím odborných praxí a exkurzí.

Škola se také účastní celé řady evropských projektů, ať už jako jejich předkladatel a řešitel nebo jako partner. Cílem těchto projektů je zkvalitnění a modernizace středního, vyššího i dalšího vzdělávání i zvýšení zájmu žáků a studentů o technické obory, podpora jejich budoucí profilace a orientace na trhu práce. V řadě projektů spolupracujeme s vysokými školami (Ostravská univerzita, VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně, UTB Zlín), firmami (Vítkovice Heavy Machinery a. s., Koma - ložiska a. s., Tatra a. s., Brose CZ spol. s r. o.) a dalšími institucemi (Moravskoslezský automobilový klastr, Moravskoslezská hospodářská komora).

Více informací najdete v odkazu Projekty.

nahoru

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ PRO ŽÁKY A STUDENTY

Škola byla založena s cílem poskytovat veřejnosti vzdělávací služby na principech odbornosti, humanismu a demokracie. Úspěšně připravuje absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách. Nad rámec standardních certifikátů o studiu vydává škola svým absolventům tato osvědčení a průkazy: osvědčení o absolvování svářečského kurzu, řidičský průkaz skupiny B (Klempíř, Autoelektrikář, Autotronik a Automechanik), řidičský průkaz skupiny C (Autotronik a Automechanik), certifikát Autodesk Certifikate of Completion, vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici, osvědčení základní počítačové způsobilosti pro práci s kancelářskými aplikacemi.

nahoru

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Pro usnadnění adaptace na nové školní prostředí jsou pořádány půldenní až třídenní seznamovací programy určené kolektivům 1. ročníků. S velkým ohlasem se setkávají i prožitkové besedy pro jednotlivé třídy prvních ročníků zaměřené na problematiku mezilidských vztahů, zdravého způsobu využívání volného času a problematiku návykových látek nebo besedy s Policií ČR.

Pro studenty posledních ročníků všech oborů jsou organizovány besedy zaměřené na možnosti uplatnění na trhu práce nebo na další studium na VŠ.

Škola přijímá i žáky se změněnou pracovní schopností. Budova Pod lesem má bezbariérový přístup. Na škole studují i žáci s vývojovými poruchami učení, kteří jsou zohledňováni ve výuce na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Náležitá pozornost je věnována i těm žákům posledních ročníků studia, kteří mají uzpůsobené podmínky u písemných součástí maturitních nebo závěrečných učňovských zkoušek.

Máme zájem na všestranném rozvoji žáků a studentů. Talentovaným studentům, např. vzhledem k jejich sportovním aktivitám, umožňuje škola částečné uvolnění z výuky.

nahoru

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Mimořádná pozornost byla v posledních letech věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, které bylo zaměřeno především do oblastí koncepce výuky, hodnocení kvality a didaktiky. Velkou pozornost věnujeme také vzdělávání pedagogů v oblastech jejich odbornosti. Kromě finančních prostředků školy využíváme pro tyto aktivity i prostředky evropských fondů.

nahoru

SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

Našimi sociálními partnery jsou firmy s různorodým sortimentem výroby, který je zaměřený na specializaci námi vyučovaných oborů. Naše škola již řadu let spolupracuje s velkým počtem firem, jejichž okruh a složení se každým rokem mění a rozšiřuje. Spolupráce spočívá v zajišťování praxí a absolventských stáží. Podle vyjádření Úřadu práce i spolupracujících firem je velký zájem o absolventy všech vyučovaných oborů na naší škole.

nahoru

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010