logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Knihovna

knihovna knihovna knihovna

Nachází se v 1. patře správní budovy na ulici Husova 1162. V knihovně je nainstalován program LANIUS sloužící jako vyhledavač potřebné literatury, která je v něm evidována. Knihovna také umožňuje půjčování knih prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Knihovna nabízí cca 14 tis. svazků knih, z toho cca 11 tis. odborné a naučné literatury a 3 tis. svazků beletrie. Mezi studijní literaturou jsou také skripta, která vydala naše škola nebo vznikla v rámci některých projektů.

Studijní literatura je průběžně doplňována na základě požadavků jednotlivých předmětových sekcí. Nadační fond Škola, který působí při škole, rovněž podporuje nákupem knih rozšiřování knižního fondu.

Další literaturu mají žáci, studenti i pedagogové přístupnou v elektronické formě. Součástí webových stránek školy je Studijní podpora a elearningový systém Moodle, kde jsou dílčí materiály k výuce i kompletní elektronické učebnice. Velká část těchto vzdělávacích materiálů byla a je tvořena v projektech SIPVZ a ESF (např. Podpora multimediální výuky, Tvorba elektronických učebnic aj.).

Úřední hodiny

Mgr. Vladimíra Richterová, richterova@voskop.cz

V případě nutnosti kontaktujte p. Richterovou na výše uvedeném mailu.
Pro urychlení komunikace napište svoje tel. číslo.

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010