logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
(dle zákona 561/2004 Sb.)

Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

Žáci a studenti s vývojovými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.) a chování jsou zohledňováni na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny.

Na naší škole je umožněno studium žákům se zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým a vadami řeči. Podmínkou k přijetí je doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra a odborného lékaře.

Studium žáků a studentů mimořádně nadaných

Žákům a studentům s mimořádným nadáním jsou v rámci individuálního přístupu ze strany pedagogů poskytovány rozšiřující znalosti a dovednosti. Zpravidla se zapojují do středoškolské odborné činnosti, zúčastňují se soutěží a přehlídek.

Mimořádné nadání žáka a studenta potvrzuje na základě vyšetření pedagogicko-psychologická poradna.

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010