Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
  1. Domů
  2. Aktuality
  3. Příprava projektu Drone Expert

Příprava projektu Drone Expert

V úterý 14. 09. 2021 proběhlo v polských Katowicích v režii Ústředního báňského institutu Katowice  a Centrem nanotechnologií při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava první pracovní setkání realizátorů projektu „DRONE EXPERT – odborné školení pro žáky a studenty“.

Projekt je realizován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Cílem projektu je v průběhu školního roku 2021 – 2022 proškolit 12 vybraných žáků a studentů střední a vyšší odborné školy k získání kvalifikace pro práci v mnoha odvětvích hospodářství s bezpilotními letadly (DRONES – UAV) na území České republiky a Polska.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci vyšších ročníků středních škol a studenti vyšších odborných a vysokých škol z podporované oblasti.

Výuka plánovaná v rámci projektu s žáky a studenty bude zaměřena především na výuku účastníků, jak plánovat, připravovat a provádět práce s využitím bezpilotních letadel.

Reálná školení a přípravu účastníků ke zkouškám budou provádět pracovníci fy Elmontex Air a.s. Ostrava, kteří mají své pracoviště na letišti v Mošnově a provádějí převážně školení pilotů dopravních letadel.

Předběžný velký zájem žáků a studentů školy o uvedený projekt svědčí o správné volbě této aktivity ze strany školy, neboť se jedná o oblast, která se dynamicky rozvíjí, využívá moderní technologie, propojuje více technologií a z dlouhodobého hlediska je velmi perspektivní.

Prvním účastníkům kurzu budeme přát mnoho úspěchů ve studiu i závěrečných zkouškách na Úřadu pro civilní letectví ČR.


Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné