Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
  1. Domů
  2. Aktuality
  3. Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR

Policejní preventisté se v rámci svých činností věnují také přednáškové činnosti ve školách a školských zařízení. V měsíci říjnu letošního roku zavítala policejní preventistka Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje také na VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice. 

Studenti jednotlivých maturitních oborů - strojírenství, mechanik seřizovač a učebních oborů - automechanik, karosář, obráběč kovů, zámečník, autoelektrikář, autolakýrník, si v rámci výuky vyslechli přednášky na téma právní odpovědnosti a kyberšikany.

Obsahem tématu právní odpovědnost je oblast trestního a přestupkového práva a důsledků protiprávního jednání. Posluchači se například dověděli, kdy a za jakých podmínek se člověk stává trestně odpovědným, co je a k čemu slouží rejstřík trestů, jaká opatření a tresty jsou ukládány mladistvým či dospělým osobám za porušení zákona. Podrobněji byly vysvětleny např. trestné činy výtržnictví, krádež, loupež či neposkytnutí pomoci. Část besedy byla věnována problematice návykových látek, omamných a psychotropních látek a jedů. 

Dalším probíraným tématem byly mezilidské vztahy, konkrétně šikana a kyberšikana a sdělení např. toho, jaké nástroje využívá agresor k šikaně ve virtuálním prostředí.

Účelem těchto přednášek je především upozornit žáky na následky plynoucí z porušení zákona v různých oblastech života. Na konkrétních případech z praxe bylo ukázáno, co takovým porušením může být.

V průběhu besed měli posluchači možnost klást otázky a diskutovat o daných tématech. Tohoto využili a zajímavými dotazy se do diskuse aktivně zapojovali. 

Další besedy budou probíhat také v měsíci listopadu.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Marika Jeličová
oddělení prevence


Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné