Den otevřených dveří Energetického výzkumně vývojového centra ČR

V pondělí 24. 6. 2019 se žáci tříd 2.A a 3.B SOŠ Kopřivnice zúčastnili akce Den otevřených dveří Energetického výzkumně vývojového centra ČR, konané pod záštitou VŠB – TUO. Žáci zhlédli dvě obsáhlé prezentace: Energetika a životní prostředí Ing. Pavla Bartoše (FITE, a. s., KHS) a Rychlé změny a nové cesty evropské energetiky Ing. Vladimíra Kohouta (Moravská energetická, a. s., ČEZ).

V obou případech všichni zúčastnění obdrželi cenné a velmi zajímavé informace
o obnovitelných zdrojích energie, využitelných pro budoucnost, které byly mnohdy velmi překvapivé a přímo „zbouraly“ dosud zažité představy o energetické „výhodnosti“ některých zdrojů.

Po každém bloku se pak žáci mohli formou dotazů o danou problematiku hlouběji zajímat.

Autor: Mgr. Miluše Dvořáková
Datum: 29. červen 2019
Zpět

Fotografie a video ze slavnostního předávání výučních listů

Autor: Mgr. Robert Šádek
Datum: 26. červen 2019
Zpět

Předávání certifikátů

První rok pilotního projektu Yes, I do skončil. Studenti, kteří se výuky odborného cizího jazyka účastnili a  prokázali znalost angličtiny z oblasti strojírenské technologie splněním závěrečných testů a vypracováním zadaných úkolů, získali Certifikát o absolvování technické angličtiny ze strojírenské technologie.

Certifikát jim byl předán v pondělí  10. června 2019. Blahopřejeme.

Autor: Mgr. Iveta Boháčová
Datum: 18. červen 2019
Zpět

Fotografie a video ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení

Fotogalerie:

Video:

Autor: Mgr. Robert Šádek
Datum: 6. červen 2019
Zpět