On-line podpora výuky s využitím školního Intranetu
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Tvorba webových stránek

Autor: Mgr. David Trubač

Cvičebnice obsahuje základy jazyka XHTML a CSS a jejich aplikaci v konkrétním vývojovém prostředí PSPad a TopStyle. Cvičebnice je doplněna o velké množství řešených příkladů. Studenti budou schopni po jejím prostudování vytvořit strukturu stránky v XHTML a formát výhradně pomocí kaskádových stylů (CSS).

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač