On-line podpora výuky s využitím školního Intranetu
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Tisková zpráva

Výstupy projektu On-line podpora výuky s využitím školního Intranetu:

- Po přidělení dotace projektu škola zakoupila 2 datové projektory, které byly umístěny do počítačových učeben, čímž se podařilo vybavit zbývající učebny prezentační technikou, která výrazně zvyšuje kvalitu výuky v hodinách IKT. Dále byl zakoupen jeden notebook, který je k dispozici vyučujícím IKT jednak k domácím přípravám a také k výuce v učebnách, kde není počítačová technika. Tam se využívá přenosný dataprojektor, který mají všichni vyučující k dispozici.

- Webmaster v průběhu prázdnin připravil webové rozhraní pro studenty a učitele naší školy, které umožňuje komunikaci učitele se svými studenty. Kromě zpráv a souborů, které může každý učitel naší školy cíleně zasílat studentům konkrétní třídy, nachází se tam také databáze studijní literatury a studijních materiálů, která je přístupna každému studentovi a učiteli, který se na studijní podporu přihlásí. Toto rozhraní je chráněno přístupovými právy.

- Po přidělení dotace začala tvorba vlastních výstupů projektů, kterými jsou cvičebnice pro 10 tématických okruhů, které se vyučují v rámci IKT na naší střední a vyšší škole. Cvičebnice nahrazují studentům nutnost nákupu studijní literatury, čímž se odlehčí náklady rodin na studium svých dětí. Zároveň tyto cvičebnice v elektronické podobě umožňují jejich neustálou aktualizaci, což je také vysokým přínosem, protože zejména počítačová literatura rychle stárne a stává se neaktuální. Cvičebnice obsahují jednak teorii, která vychází z požadavků tématických okruhů státní maturity pro Informačně - technologický základ, dále pak obsahují velkou sadu řešených příkladů k probranému učivu a sadu příkladů k samostatnému procvičování. Cvičebnice byly umísťovány na studijní podporu v rozpracované verzi již od začátku záři. Na konci kalendářního roku 2006 byla databáze cvičebnic s příklady zkompletována.

- Začátkem listopadu byla připravena základní struktura webové prezentace projektu, která je zpřístupněna přes webové stránky naší školy. Na ní je ukázka cvičebnic, řešených příkladů a příkladů k procvičení pro všechny tématické okruhy, které jsme v rámci projektu realizovali.

- V prosinci proběhlo proškolení pedagogů naší školy pro efektivní práci s jednotlivými cvičebnicemi, databází řešených příkladů a příkladů k procvičení.

- Kontaktní osobě z ověřovací organizace, kterou je Střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace byla přídělena přístupová práva na studijní podporu naší školy, kde jsou umístěny všechny výstupy projektu, čímž má ověřovací organizace okamžitý přístup k výstupům projektu. Dalším zájemcům o výstupy projektu může být poskytnuto CD s požadovaným obsahem.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač