On-line podpora výuky s využitím školního Intranetu
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Přístup ke cvičebnicím

Elektronické cvičebnice jsou přístupné pomocí tzv. Studijní podpory, což je zabezpečený prostor na webových stránkách školy přístupný pouze pro studenty a pedagogické pracovníky naší školy.

Každý student má automaticky zřízen přístup na tyto stránky, kde může mimo jiné také získat pracovní nebo studijní materiály v elektronické formě nebo důležité vzkazy od vyučujících.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač