On-line podpora výuky s využitím školního Intranetu
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

MS PowerPoint 2003

Autor: Ing. Miroslava Gardášová

Studenti se seznámí se zásadami zpracování úspěšné prezentace a s přípravou podkladů pro prezentaci. Naučí se vytvořit počítačovou prezentaci v programu Microsoft PowerPoint. Cvičebnice je zaměřena na tvorbu snímků obsahujících text, kliparty, kreslené objekty, grafy, diagramy a další objekty. Takto vytvořenou prezentaci se studenti naučí oživit pomocí animací objektů na snímcích a přechodových efektů při střídání snímků.V závěru jsou obsaženy různé možnosti nastavení prezentace.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač