logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
  Obory studia Šk. rok 2017/2018 Pro uchazeče Absolutorium Kontakty VOŠ  

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VOŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Přehled oborů vzdělání poskytujících vyšší odborné vzdělání absolventům středních škol pro školní rok 2017/2018.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA nabízí obory:

23-41-N/03 Strojírenství
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání
Forma studia: denní
Délka studia: tři roky
23-41-N/03 Strojírenství
63-41-N/14 Ekonomika a podnikání
Forma studia: dálková
Délka studia: čtyři roky

STÁHNĚTE SI:

Přihlášku pro studium na VOŠ
Nezapomeňte, prosím, označit v horní části přihlášky formu studia (denní nebo dálková).

Přijímací řízení na VOŠ pro školní rok 2017/2018

DENNÍ FORMA STUDIA
1. kolo
Uzávěrka přihlášek: 12. 6. 2017
Přijímací řízení: 19. 6. 2017
2. kolo
Uzávěrka přihlášek: 17. 8. 2017
Přijímací řízení: 24. 8. 2017

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA
1. kolo
Uzávěrka přihlášek: 16. 6. 2017
Přijímací řízení: 19. 6. 2017
2. kolo
Uzávěrka přihlášek: 23. 8. 2017
Přijímací řízení: 24. 8. 2017

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

V souvislosti s přijímacím řízením na VOŠ se žádný administrativní poplatek nehradí.

© David Trubač 2010