logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Ukončování studia Kontakty SOU  

Pozor - Úprava termínů závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/2021

Žáci všech tříletých učebních oborů skládají závěrečné zkoušky podle jednotného státního zadání, tzv. JZZZ (Jednotné zadání závěrečné zkoušky).
Úspěšní absolventi získají certifikát o absolvování této zkoušky, který je platný ve všech zemích Evropské unie.

Na opravné zkoušky se musí zájemci písemně přihlásit nejpozději měsíc před opravnou zkouškou. Na řádnou zkoušku jsou žáci přihlášeni automaticky.

 1. Termíny:

  • 1. června 2021 od 8:00 h písemná část ZZ Zrušeno - písemná část se neuskuteční
  • 2. – 4. června 2021, vždy od 6:00 h praktická část ZZ Změna termínu
  • 14. - 15. června 2021 od 8:00 h ústní část ZZ
  • 21. – 23. června 2021, vždy od 6:00 h praktická část ZZ
  • Podrobný rozpis závěrečných zkoušek
 2. Zákony a vyhlášky:

  • Úpravy byly provedeny formou opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem opatřením obecné povahy č. j. MSMT.3258/2021-2 ze dne 15. února 2021
  • Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění účinném od 7. 5. 2020
  • Školský zákon
 3. Informace o JZZZ

© David Trubač 2010