logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Ukončování studia Kontakty SOU  

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA – denní studium

Základní informace o oboru

Obor je určen pro chlapce i dívky

Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou

Podmínky přijetí:

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském učebním oboru
(kromě oboru 26-57-H/01).

CHARAKTERISTIKA STUDIA

 • nabízí absolventům tříletých učebních oborů odbornou kvalifikaci:
  • pro náročné pracovní činnosti dělnických povolání v průmyslu, službách i ve sféře soukromého podnikání a také pro uplatnění v nižší a střední technické funkci
  • odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných předmětů – technická mechanika, ekonomika, technická měření, technická zařízení, technologie, nářadí a přípravky, CAD systémy
  • specifikaci oboru – rozšiřuje a prohlubuje znalosti a intelektuální dovednosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru se zaměřením na technologie strojní výroby a CAD systémy
  • rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií (jedná se o aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorbu webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého nebo ruského – skupina bude otevřena při minimálním počtu 8 přihlášených žáků)
  • praktickou, ale i na teoretickou přípravu
 • uplatnění absolventa:
  • ve funkcích dělnických ale i nižších a středních technických, např. servisní technik, vedoucí provozu, technik dispečer, technik technolog, technik kontrolor jakosti, technik konstruktér, mechanik, provozní mechanik apod.
  • v samostatném podnikání v oblasti strojírenství
  • při dalším studiu na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední odborné vzdělání

Přímací řízení

V přímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Písemné testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání.
Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

UČEBNÍ PLÁN

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

ROČNÍK 1. 2. celkem
Povinné předměty:31.533.565
Všeobecně vzdělávací:161632
Český jazyk a literatura347
Cizí jazyk336
Konverzace v cizím jazyce123
Základy společenských věd112
Matematika336
Fyzika202
Informační a komunikační technologie112
Tělesná výchova224
Odborné:14.515.530
Ekonomika224
Technická mechanika224
Technická měření224
Technická zařízení235
Technologie347
Nářadí a přípravky213
CAD systémy1.51.53
Volitelné - výběr: 123
Seminář z informatiky123
Seminář z matematiky123

nahoru

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010