logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
  Obory studia Šk. rok 2017/2018 Pro uchazeče Ukončování studia Bakaláři Kontakty SOU  

Přehled oborů vzdělání SOU pro školní rok 2017/2018

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ nabízí obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 1 třída 30 žáků
39-41-L/01 Autotronik 1 třída 30 žáků
Forma studia: denní
Délka studia: čtyři roky

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ nabízí nástavbové studium pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání:
23-43-L/51 Provozní technika 1 třída 30 žáků
Forma studia: denní
Délka studia: dva roky

Další obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou na SOŚ.

Přijímací řízení

V přímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Písemné testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání.
Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

  • První kolo - první termín 12. 4. 2017
  • První kolo - druhý termín 19. 4. 2017
Kritéria přijímacího řízení pro obory s přijímací zkouškou
Kritéria přijímacího řízení pro obory bez přijímací zkoušky
Stanovení termínu 1. kola
Předpokládané počty přijímaných

Obory vzdělání ukončené výučním listem

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ nabízí obory poskytující střední vzdělání s výučním listem:
23-51-H/01 Strojní mechanik 1 třída 30 žáků
23-55-H/02 Karosář 1 třída 30 žáků
23-56-H/01 Obráběč kovů 1 třída 30 žáků
23-61-H/01 Autolakýrník 0,5 třídy 12 žáků
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 třída 30 žáků
26-57-H/01 Autoelektrikář 0,5 třídy 12 žáků
Forma studia: denní
Délka studia: tři roky

Přijímací řízení

  • přijímací zkoušky se nekonají
  • žáci jsou přijímáni na základě prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole
  • podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy www.voskop.cz a budou zaslána písemně všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu
  • Předpokládané počty přijímaných žáků

Stáhněte si:

© David Trubač 2010