logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2019/2020 Pro uchazeče Ukončování studia Bakaláři Kontakty SOU  

23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

Obor je určen pro chlapce i dívky

Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Dosažené vzdělání: střední odborné

Podmínky přijetí:

splněná školní docházka
zdravotní způsobilost uchazeče k výkonu povolání

CHARAKTERISTIKA STUDIA

 • nabízí absolventům 9. tříd ZŠ odbornou kvalifikaci:
  • pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, programování výrobních strojů a uplatnění na všech pracovištích vybavených výpočetní technikou, řídícími systémy NC a CNC.
  • odbornou přípravu ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných předmětů – technologie, strojírenská technologie, technická dokumentace, stroje a zařízení, konstruování na počítači v nejnovějších systémech AutoCAD a Inventor
  • rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií ( kromě vysokého zastoupení při výuce odborných předmětů jsou to aplikace MS Office, programy pro práci s počítačovou grafikou a digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého, a ruského)
  • důraz na praktickou stránku oboru (placená praxe ve firmách, možnost stipendií)
 • uplatnění absolventa:
  • jako obsluha všech typů obráběcích strojů
  • programování číslicově řízených strojů
  • v samostatném podnikání v oblasti strojního obrábění
  • při dalším studiu na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední odborné vzdělání

Přímací řízení

V přímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Písemné testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání.
Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

UČEBNÍ PLÁN

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. celkem
A. POVINNÉ PŘEDMĚTY30323333128
Všeobecně vzdělávací:2013.512.51460
Český jazyk a literatura32.52.5311
Cizí jazyk333312
Konverzace v cizím jazyce01113
Základy společenských věd11114
Dějepis20002
Fyzika21003
Chemie20002
Základy ekologie10001
Matematika322310
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie11114
Odborné:710.58631.5
Technická mechanika02.5002.5
Ekonomika02103
Strojírenství22217
Technologie323412
Technická dokumentace22004
CAD systémy00213
Volitelné – výběr:00112
Seminář z informatiky00112
Seminář z matematiky00112
Odborný výcvik3811.51234.5

CO VÁM NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • špičkovou výpočetní techniku k výuce informatiky, dostupnou i mimo vyučování
 • laboratoře pro chemii, elektrotechniku a technická měření
 • moderní jazykové a multimediální učebny
 • odbornou knihovnu, sportovní halu
 • exkurze u možných zaměstnavatelů a návštěvy veletrh

nahoru

© David Trubač 2010