logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2019/2020 Pro uchazeče Ukončování studia Bakaláři Kontakty SOU  

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 na SOU

Jarní termín maturitních zkoušek 2020

Všechny části společné a profilové maturitní zkoušky žáci vykonávají na naší škole.

 1. Termíny písemných zkoušek společné části:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.
 2. Termíny ústních a praktických zkoušek společné a profilové části:
  • 20. – 24. dubna 2020 od 06:00 h - praktické zkoušky třídy 4MS
  • 18. – 22. května 2020 od 08:00 h – ústní zkoušky třídy 4MS
  • 25. a 26. května 2020 od 08:00 h – obhajoba MP a ústní zkoušky třídy 2NS

SOUBORY KE STAŽENÍ:

 1. Přihláška k maturitní zkoušce.
 2. Školní seznam literárních děl pro rok 2019 pro SOŠ a SOUa kritéria výběru literárních děl.
 3. Témata pro ústní část společné maturitní zkoušky z ANJ 2019/2020
 4. Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky na SOU pro rok 2020 - obory vzdělání pro rok 2019/2020 - Mechanik seřizovač, Provozní technika
 5. Témata profilové části maturitní zkoušky podle jednotlivých oborů vzdělání na SOU pro rok 2019/2020 - Mechanik seřizovač, Provozní technika

ODKAZY

www.novamaturita.cz
www.facebook.com/udelammaturitu

© David Trubač 2010