logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2019/2020 Pro uchazeče Ukončování studia Bakaláři Kontakty SOU  

23-55-H/02 KAROSÁŘ

Základní informace o oboru

Obor je určen pro chlapce i dívky

Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Způsob ukončení: závěrečná učňovská zkouška
Dosažené vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem

Podmínky přijetí:

splněná školní docházka
zdravotní způsobilost uchazeče k výkonu povolání

CHARAKTERISTIKA STUDIA

 • nabízí absolventům 9. tříd ZŠ:
  • odbornou kvalifikaci pro výrobu a montáž součástí a dílů z jemných plechů a profilů, popř. plastů, čtení technických výkresů, schopnost vykonávat veškeré základní operace při ručním a strojním tváření plechů se zaměřením na karoserie automobilů
  • získání řidičského oprávnění skupiny B
  • získání svářečských kurzů metod: ZK 135 1.1 (dříve ZK 135 W01) a ZK 311 1.1 (dříve ZK 311 W01)
 • vzdělávací program klade důraz na:
  • výuku odborných předmětů – technická dokumentace, strojírenství, silniční a kolejová vozidla, technologie, řízení motorových vozidel
  • výuku informačních a komunikačních technologií (jedná se o aplikace MS Office, programy pro práci s digitální fotografií, tvorba webových stránek a jiné)
  • výuku cizího jazyka s možností výběru ze 3 nabízených jazyků (anglického, německého nebo ruského – skupina bude otevřena při minimálním počtu 8 přihlášených žáků)
  • praktickou stránku oboru (placená praxe ve firmách)
 • uplatnění absolventa:
  • v povolání karosář případně klempíř, po absolvování krátkodobých kurzů se může uplatnit v příbuzných povoláních, např. stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky
  • v samostatném podnikání v oblasti klempířských prací
  • absolventi uvedeného oboru se mohou ucházet o přijetí na dvouleté denní nástavbové studium oboru Provozní technika (vyučovaného na naší škole), pro získání středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • přijímací zkoušky se nekonají
 • žáci jsou přijímáni na základě prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika) v posledních třech klasifikačních obdobích na základní škole
 • podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy www.voskop.cz a budou zaslána písemně všem uchazečům, kteří podají přihlášku ke studiu

UČEBNÍ PLÁN

Uvádíme počet vyučovacích hodin za týden v daném ročníku.

ROČNÍK 1. 2. 3. celkem
Povinné předměty:32.53132.596
Všeobecně vzdělávací:12.59.51032
Český jazyk a literatura1.51.51.54.5
Cizí jazyk2226
Základy společenských věd111.53.5
Fyzika2103
Chemie1001
Základy ekologie1001
Matematika2215
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Odborné:56.57.519
Strojírenství1214
Technická dokumentace2215
Silniční a kolejová vozidla0022
Technologie22.52.57
Řízení motorových vozidel (projekt)0011
Odborný výcvik15151545

nahoru

© David Trubač 2010