logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2018/2019 Pro uchazeče Maturity Bakaláři Kontakty SOŠ  

Přehled oborů vzdělání SOŠ pro školní rok 2019/2020

Přehled oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou absolventům 9. tříd ZŠ pro školní rok 2019/2020

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA nabízí obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:
23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením
- Konstrukce a výroba automobilů
- Počítačová grafika
2 třídy 60 žáků
Forma studia: denní
Délka studia: čtyři roky
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ve strojírenství 1 třída 30 žáků
Forma studia: dálková
Délka studia: pět let

Přjímací řízení

V přímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Písemné testy budou vycházet z platných pedagogických dokumentů, tj. z příslušných vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání.
Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

  • První kolo - první termín 12. 4. 2019
  • První kolo - druhý termín 15. 4. 2019
Kritéria přijímacího řízení pro obory s přijímací zkouškou
Stanovení termínu 1. kola
Předpokládané počty přijímaných žáků

Stáhněte si:

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Přihlášku pro denní studium na SŠ
Přihlášku pro dálkové studium na SŠ

© David Trubač 2010