Koordinovaná výuka programování CNC strojů
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Tisková zpráva

Výsledky prvního roku projektu - rok 2006:

1. Bylo zakoupeno technické i softwarové rozšíření dvou soustruhů SUF 16 CNC a jedné frézky FC 16 CNC, které jednoznačně zjednodušuje a zefektňuje skupinovou a individuální výuku s využitím EdgeCAM. Využití zakoupené měřící sondy pro najíždění na obrobek umožňuje provádět výuku, která odpovídá nejnáročnějším potřebám firem pracujících v tomto oboru.

2. S uvedeným programem byli seznámeni a byl proveden zácvik (dodavatelskou firmou) dvou pedagogických pracovníků školy, což zvýšilo jejich zastupitelnost ve výuce. V tomto budeme ve druhém roce projektu pokračovat, takže po ukončení projektu by na naší škole mělo být 4 až 5 pedagogů, kteří budou zvládat výuku programování jak na soustruzích SUF 16 CNC, tak i na frézkách FC 16 CNC.

3. Byla vypracována výkresová dokumentace v programu AutoCAD 2006 pro výrobu 20 kusů vzorových výrobků na kterých bude prováděn výklad postupu programování.

4. Byly vypracovány programy pro výrobu výše uvedených 20 kusů vzorových výrobků.

5. Byly vypracovány učební texty pro žáky, které žákům zjednodušeným a velmi přehledným způsobem umožňují snadnější zvládnutí výuky programování.

6. Bylo vypracováno 15 vzorových výukových hodin pro výuku programování soustružení a 5 vzorových výukových hodin pro praktickou výrobu vzorků za využití nejnovějších multimediálních metod výuky - s využitím tabule SMART, obsahující nejenom vlastní návody programování, ale i názorné animace a vložená videa pro větší názornost.

7. Jelikož naše škola získala v roce 2004 statut informačního centra, budou zásluhou tohoto projektu vypracované výukové podklady využity jako základ pro teoretickou i praktickou výuku obsluhy CNC strojů, kterou budeme po ukončení projektu nabízet pro školení veřejnosti a také pro provádění rekvalifikačních kurzů na naší škole.

8. Současně po ukončení projektu nabídneme školám možnost proškolení jejich zaměstnanců a žáků na našich, ale i na jejich pracovištích. Tuto nabídku zveřejníme na www stránkách naší školy ihned po ukončení tohoto dvouletého projektu v prosinci 2007.

Jelikož se jedná o projekt dvouletý, čeká nás v tomto kalendářním roce 2007 obdobný úkol pro výuku frézování na frézkách FC 16 CNC. Velkou výhodou tohoto dvouletého projektu je to, že v průběhu druhého roku projektu můžeme vlastní výuku daleko intenzivněji ověřit na žácích jak naší školy, tak i na žácích a pedagogických pracovnících ověřující organizace (Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek) a případné nejasnosti ve výukových materiálech mohou být v průběhu druhého roku projektu odstraněny a tyto zkušenosti využity při vypracovávání výukových materiálů v druhém roce projektu.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač