Koordinovaná výuka programování CNC strojů
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Anotace projektu

Tento projekt zvýší úroveň výuky programování CNC strojů na naší škole, jejíž součástí je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, kde se tato výuka provádí. Projekt sjednotí a zjednoduší výuku obsluhy CNC strojů a tím zvýší i zastupitelnost jednotlivých pedagogů. Dále umožní vytvořit systém výuky od ručního programování až po využití CAM software EdgeCAM. Výsledkem projektu je efektivně kvalitativní změna výuky daného oboru a to jak v oblasti její metodiky, tak směrem k její vyšší technické úrovni a většímu přiblížení se k současné technické praxi. Dalším přínos spočívá ve tvorba vzorových programů jednoduchých součástí společně s výkresovou dokumentací a možnou prezentací jako multimediálně výukového materiálu.

Cíl projektu

Cílem projektu je:

 1. Technické a softwarové rozšíření stávajícího strojního zařízení
 2. Tvorba:
  • výkresové dokumentace ke vzorovým výrobkům
  • 10 ks (5 frézka + 5 soustruh) vzorových výrobků
  • programy na výrobu uvedených výrobků
  • pro uvedené výrobky vytvoření učebních textů
 3. Tvorba multimediálních výukových materiálů s možností prezentace
 4. Zveřejnění vytvořených výstupů na webových stránkách školy pro využití pedagogické veřejnosti
 5. Implementovat vytvořené výstupy do výuky a rekvalifikačních kurzů

Cílem projektu je vyrovnat úroveň programování CNC obráběcích strojů vyučovanou na naší škole u oborů SOŠ a SOU na úroveň využívanou v dnešní běžné praxi u současných firem, zabývajících se tímto velmi perspektivním oborem.

Součástí projektu je tvorba multimediálních výukových materiálů s možností prezentace pro nejmodernější způsoby teoretické výuky práce a programování na CNC.

Projekt dále obsahuje tvorbu:

 • vzorových výrobků,
 • výkresové dokumentace potřebné pro tuto výrobu,
 • programu na výrobu uvedených vzorků,
 • výukových učebních textů,

tak, aby byly využity při vlastní praktické výuce na uvedených strojích. Celý tento projekt je určen nejen pro výuku programování a vlastní práce na CNC strojích na naší škole a škole ověřovací, ale také s možností dalšího využití na ostatních odborných strojírenských školách, kde se programování CNC strojů vyučuje.

Tento projekt má být zároveň jako vhodný základ pro provádění rekvalifikačních a školících kurzů pro úřady práce, i pro regionální firmy.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač