Mobilní videostudio
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Tisková zpráva

V rámci projektu Mobilní videostudio bylo realizováno několik cílů:

- Na DVD bylo převedeno 88 VHS videozáznamů, čímž byla vytvořena knihovna digitálních audiovizuálních pomůcek pro všechny pracovníky školy.

- Bylo vybudováno technické zázemí pro pořízení a zpracování vlastních výukových filmů, především pro potřeby odborných předmětů. Řešiteli projektu bylo vytvořeno 10 výukových filmů. Vzhledem k velikosti jednotlivých filmů (v řádu GB), není možné stažení přímo z webových stránkách školy. Zde budou postupně umístěny pouze ukázky a zájemci se mohou obracet na adresu schaferova@voskop.cz.

- Do učebních plánů maturitních oborů v předmětu Informační a komunikační technologie bylo pro školní rok 2006/2007 zařazeno téma Zpracování obrazu a zvuku. Zakoupené zařízení umožní v rámci tohoto tématu seznámit studenty s celou problematikou od pořízení videozáznamu až po jeho konečné zpracování.

- Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni pro práci s technikou a programem pro pořízení a zpracování videozáznamů.

- V rámci Informačního centra jsou nabízeny semináře k tomuto tématu pro pedagogickou veřejnost. Nabídka bude aktuální minimálně pro kalendářní rok 2007.

- Zakoupená sada mobilního zařízení (notebook a dataprojektor) se využívá pro uplatňování multimediální výuky v běžných učebnách školy, které nejsou vybaveny audiovizuální ani výpočetní technikou.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač