Mobilní videostudio
VOŠ SOŠ a SOU Kopřivnice, Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na tvorbu a praktické využití audiovizuálních výukových materiálů a učebních pomůcek potřebných k uplatnění moderních trendů ve výuce technických předmětů. Umožní současně rozšířit služby Informačního centra SIPVZ pro interní učitele i pedagogickou veřejnost v oblasti zpracování obrazu a zvuku, tedy zpřístupnění moderních technologií v oblasti, kde metodická pomoc velmi výrazně chybí. Vybudované mobilní videostudio bude současně sloužit jako výukový nástroj pro výuku úpravy videozáznamů a ozvučení pomocí programu pro střih videa v informativních předmětech.

Cíl projektu

Cílem projektu je:

  • Vytvoření mobilního videostudia, jako ICT zázemí při tvorbě nových audiovizuálních výukových materiálů
  • Digitalizace analogových výukových videonahrávek a vybudování knihovny digitálních obrazových a zvukových výukových materiálů
  • Rozšíření možností prezentace multimediálních výukových materiálů v učebnách technických předmětů
  • Poskytování metodické pomoci a vzdělávacích služeb v rámci Informačního centra SIPVZ.

© 2006 Miroslav Žárský, David Trubač