logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Veřejné zakázky

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky

 • 27. 2. 2014
  Stavební úpravy pro projekt NatTech MSK
  Předmětem zakázky jsou stavební úpravy dle projektové dokumentace (Příloha č. 1).
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 324.664,00
  Příjem zakázek 27.2.2014-11.3.2014, 12:00
  Ke stažení:
  Výzva k podání nabídek
  Další potřebné dokumenty lze stáhnout po bezplatné registraci v systému KDV (www.kdv.cz) - je blíže popsáno ve výzvě.
  Výsledek výzvy k podání nabídek.

 • 27. 2. 2014
  Dodávka nábytku pro projekt NatTech MSK
  Předmětem zakázky je dodávka nábytku dle technické specifikace (Příloha č. 1).
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 107.438,00
  Příjem zakázek 27.2.2014-11.3.2014, 12:00
  Ke stažení:
  Výzva k podání nabídek
  Další potřebné dokumenty lze stáhnout po bezplatné registraci v systému KDV (www.kdv.cz) - je blíže popsáno ve výzvě.
  Výsledek výzvy k podání nabídek.

 • 7. 2. 2014
  Dodávka univerzálního CNC stroje
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka univerzálního CNC výukového stroje včetně řídícího systému a souvisejícího příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZKD.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 97 500
  Příjem zakázek 8.2.2014-25.2.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele.
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
  19. 3. 2014
  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - viz profil zadavatele.

 • 7. 2. 2014
  Dodávka souboru obráběcích strojů
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka těchto obráběcích strojů:
  - univerzální frézka s digitálním zobrazením (1 ks),
  - univerzální soustruh s digitálním odměřováním (1 ks),
  - CNC frézka (2 ks),
  - CNC soustruh (2 ks),
  - bruska (1 ks)
  dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZKD.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 600 000
  Příjem zakázek 8.2.2014-25.2.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele.
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
  19. 3. 2014
  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - viz profil zadavatele.

Neaktivní veřejné zakázky

 • 18. 2. 2014
  Dodávka ICT pro projekt NatTech MSK
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooku, kancelářského software a tiskárny pro CAD.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 70 000
  Příjem zakázek 19.2.2014-11.3.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele.
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek. 11. 3. 2014
  Veřejná zakázka byla zrušena z důvodu nedostatečného počtu nabídek - viz informace na profilu zadavatele

 • 23. 12. 2013
  Rámcová smlouva – přeprava žáků a zaměstnanců VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a partnerských ZŠ
  Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na přepravu žáků VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a partnerských ZŠ dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 409 953,54
  Příjem zakázek 27.12.2013-10.1.2014, 11:00
  Zmeny v dokumentech ke dni 30.12.2013 - v dokumentech Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace, viz Zmenovy list.
  Vyslovne upozornujeme na informaci obsazenou v zadavaci dokumentaci, ze v cene za 1 km dopravy jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s poskytnutím služby (napr. prístavné, odstavné, ubytování a obcerstvení ridice, atd.) vyjma mýtného a skutecné doby cekání, které budou úctovány až dle skutecného plnení.
  Ke stažení:
  Výzva k podání nabídek
  Zadávací dokumentace
  Cenová kalkulace - příloha č. 1 Zadávací dokumentace
  Vzor Objednávky - příloha č. 2 Zadávací dokumentace
  Smluvní vzor Rámcové smlouvy
  10. 1. 2014
  Výsledek hodnocení nabídek byl odeslán uchazečům.

 • 19. 12. 2013
  Dodávka univerzálního CNC stroje
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka univerzálního CNC výukového stroje včetně řídícího systému a souvisejícího příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZKD.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 97 500
  Příjem zakázek 20.12.2013-20.1.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele.
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
  21. 1. 2014
  Veřejná zakázka byla zrušena z důvodu nedostatečného počtu nabídek - viz informace na profilu zadavatele

 • 19. 12. 2013
  Dodávka souboru obráběcích strojů
  Předmětem veřejné zakázky je dodávka těchto obráběcích strojů:
  - univerzální frézka s digitálním zobrazením (1 ks),
  - univerzální soustruh s digitálním odměřováním (1 ks),
  - CNC frézka (2 ks),
  - CNC soustruh (2 ks),
  - bruska (1 ks)
  dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZKD.
  Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 600 000
  Příjem zakázek 20.12.2013-20.1.2014, 12:00
  Výzva k podání nabídek a zadávací a kvalifikační dokumentace je na profilu zadavatele.
  Výzvu včetně ZKD a jejich příloh je možno stáhnout po bezplatné registraci v elektronickém cer-tifikovaném systému KDV na webové adrese www.kdv.cz v sekci „PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY“, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.
  21. 1. 2014
  Veřejná zakázka byla zrušena z důvodu nedostatečného počtu nabídek - viz