logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Mechatronika
Anotace

Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa
2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory
2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Registrační číslo projektu
CZ.1.10/2.1.00/19.01196

Název projektu
Mechatronika

Financování projektu

  • Celkové výdaje projektu: 44 924 018,17 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 44 540 496,57 Kč
  • Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %): 37 859 422,07 Kč
  • Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj: 7 064 496,10 Kč

Doba realizace projektu
4/2010 – 12/2013

Kontaktní osoba - KÚ
Ing. Tomáš Karas
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 652
fax: 595 622 427
e-mail: tomas.karas@kr-moravskoslezsky.cz

Kontaktní osoba - škola
Ing. Jiří Sumbal
zodpovědná osoba za školu
tel: 556 833 330
e-mail: sumbal@voskop.cz

© David Trubač 2010