logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Podpora multimediální výuky
Konference projektu

Konference se bude konat v úterý 13. prosince 2011 v prostorách Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace – v areálu Pod Lesem na ulici Komenského v posluchárně v přízemí. Mapka s odkazem je uvedena na níže uvedené www stránce konference.

Na konferenci vystoupí účastníci projektu a externí lektoři.

Pozvánka na konferenci ke stažení ve formátu PDF

Mapka místa konání

Registrace na konferenci

Program konference:
  - prezence účastníků (14:30-15:00)
     - představení projektu, zhodnocení průběhu realizace a dosažených výstupů
  - blok přednášek:
    - Web 2.0 technologie ve vzdělávání 21. století
    - Multimédia ve vzdělávání pro podporu kreativity a inovace
    - LMS Moodle jako motivující a aktivizující vzdělávací prostředí
  - prezentace ukázek z vytvořených elektronických lekcí
  - diskuse k tématům konference
  - závěr konference (19:00)

Anotace přednášek

Web 2.0 technologie ve vzdělávání 21. století
Mgr. Martin Vonášek
Přednáška bude zaměřena na teoretické vymezení pojmu Web 2.0 s praktickým dopadem na praxi učitele. Cílem přednášky bude ukázka funkčního využití nástrojů Webu 2.0 v praxi učitele dějepisu na střední škole. Vymezení pojmu Web 2.0 je velmi široké a v současné době se zdá být již postupně překonávaným názvem - místo určité komunitní "výjimečnosti" se termín stává široce užívanou součástí praxe, pro kterou se již název Web 2.0 nevyužívá. Zajímat nás budou i trendy a budoucí vývoj nástrojů Webu 2.0 v souvislosti s touchpady, chrombooky a jejich nasazením v běžných hodinách.

LMS Moodle jako motivující a aktivizující vzdělávací prostředí
Ing. Milan Mikošek
V přednášce je definován pojem multimédium ve vzdělávání a zmínka o tvorbě multimediálních výukových materiálů. Hlavní část je věnována moderní didaktické technice, hlavně parametrům dataprojektorů, interaktivním tabulím a vizualizérům. Přednáška je doplněna obrázky a jedním videem ohledně využití interaktivní tabule.

Multimédia ve vzdělávání pro podporu kreativity a inovace
Ing. Marta Slawinská
Learning Management System Moodle se neustále vyvíjí a stále vznikají jeho nové verze s novými možnostmi a vylepšeními. Uživatelé Moodle tedy musí být připraveni na pružné přizpůsobování novým změnám v systému a být ochotni učit se něčemu novému. V tomto uživatelům pomáhá také široká komunita uživatelů a na Internetu. Na http://www.moodle.cz lze navíc najít dostatečně návodné postupy k řešení konkrétních situací. Sdílení zkušeností a spolupráce jsou dobrým východiskem pro práci v LMS a přenos těchto kompetencí do školního prostředí je v dnešní době velmi ceněno.

V případě Vašeho zájmu prosíme o registraci nejpozději v pátek 9. 12. 2011 na této stránce (termín registrace byl prodloužen). V případě dalších otázek týkajících se konference nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu (sumbal@voskop.cz), případně telefonu (556 833 330).

Srdečně zveme všechny zájemce o využití moderních technologií ve vzdělávání a těšíme se na Vaši účast.

© David Trubač 2010