logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Inovace pro střední školy
Popis projektu

Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa
1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.1.07/03.0092

Název projektu
Inovace pro střední školy

Nositel projektu
Moravskoslezský automobilový klastr, o. s.

Partneři projektu

  • Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,
  • Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
  • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jablunkov, příspěvková organizace
  • VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace

Cíl projektu
Cílem projektu je poskytnout učitelům a žákům středních technických škol nejnovější poznatky z oblasti inovací na bázi nejlepších poznatků a praktik, a tím zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání v technických oborech a posílit jejich rychlou integraci do výrobních a vývojových procesů.

Popis realizace projektu
Dodavatelem modulu Inovace byla vybrána firma IPA Slovakia, Žilina. Profesor Ján Košturiak zpracoval pro učitele studijní materiály. V týdnu od 29. srpna do 2. září 2011 se v Ostravě v sídle Moravskoslezského automobilového klastru konaly workshopy pro učitele, kterých se zúčastnili: Ing. Stanislav Butek, CSc., Ing. Pavla Kudělková, Ing. Simona Vajdová a Ing. Veronika Zvaríková.
Modul Inovace byl zapracován do tematických plánů 4. ročníku předmětu Ekonomika v oborech Strojírenství a Technické lyceum.
V průběhu školního roku vytvářeli učitelé Stanislav Butek, Simona Vajdová a Veronika Zvaríková pro žáky učební texty. Samotnou výuku vedl Stanislav Butek. Ve výuce byly využity připravované materiály, které vycházely z know-how IPA Slovakia.
Součástí projektu byly také exkurze, které se uskutečnily v závěru školního roku. Jejich cílem bylo představit žákům inovativní podniky. Žáci společně s učiteli navštívili 20. a 21. 6. 2012 tiskárnu Finidr, s. r. o. v Českém Těšíně. Seznámili se s výrobním programem firmy a byl jim představen výrobní proces. Pro tiskárnu jsou typické nejen výrobkové inovace, ale také procesní inovace, které spočívají v zavádění prvků štíhlé výroby. Žáci vysoce ocenili profesionální a vstřícný přístup ze strany zaměstnanců firmy.
Stejně jako u předcházejících modulů projektu AutoAcademy se v případě modulu Inovace jednalo o problematiku, která není běžně vyučována na středních školách. Absolventi tak získali oproti ostatním studentům výhodu, kterou mohou využít na trhu práce a také při dalším studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách. Nezpochybnitelný je přínos projektu pro učitele. Rozšířili si znalosti v novém oboru. Koučinky, exkurze a také oponentní řízení jim umožnily pojmout problematiku inovací v širších souvislostech. Opět se ukázalo, že odborníci z praxe jsou velmi vstřícní a ochotni se se školami podělit o své zkušenosti.

Informace byly čerpány ze Závěrečné zprávy partnera projektu, kterou vypracovala Ing. Pavla Kudělková, administrátorka projektu

© David Trubač 2010