logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

ZVÝŠENÍ UPLATNITELNOSTI MLADÝCH LIDÍ NA EVROPSKÉM TRHU PRÁCE

AMÉLIORATION DE L´EMPLOYABILITÉ DES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EUROPÉEN

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.

VZÁJEMNÁ SETKÁNÍ MEZI ŠKOLAMI

Na počátku naší spolupráce se uskutečnila řada vzájemných setkání s představiteli francouzské školy. Na francouzské straně je partnerem naší školy Lycée Félix MAYER z města CREUTZWALD z regionu Lotrinsko.
Nyní se připravuje vzájemná výměnná návštěva žáků našich škol a to již v měsíci dubnu t. r. Nejprve pojedou do Francie tři žáci třetího ročníku maturitního oboru Strojírenství. Po týdenním pobytu ve Francii se společně vrátí domů se svými novými kolegy z francouzské školy.
Úkolem škol je připravit takový program, aby při návštěvách žáci poznali život v jiné zemi, v jiné škole a v průmyslových podnicích, které jsou svou činností blízké jejich studijním oborům.
Při výměnných pobytech budou žáci bydlet v rodinách nebo na internátě a budou se společně věnovat všem aktivitám. Dorozumívacím jazykem bude angličtina. Aktivity žáků budou hrazeny z prostředků projektu.
Konečným cílem projektu je navázat spolupráci se zahraniční školou a v následujících letech ji rozvíjet.

© David Trubač 2010