logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

ZVÝŠENÍ UPLATNITELNOSTI MLADÝCH LIDÍ NA EVROPSKÉM TRHU PRÁCE

AMÉLIORATION DE L´EMPLOYABILITÉ DES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EUROPÉEN

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.

Projekt "Amélioration de l´employabilité des JeUnes Sur le marché du Travail Européen" je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.

CÍLEM PROJEKTU JE:

  • Identifikovat potřeby pro adaptaci odborného vzdělávání v oborech hospodářských odvětví, kterých se projekt týká.
  • Za neustálé výměny informací s partnerským regionem spolupracovat na optimalizaci obsahu a metod vzdělávání především s přihlédnutím k evropské a přeshraniční dimenzi regionu za účelem posílení uplatnitelnosti mladých osob z Lotrinska a Moravskoslezského kraje na evropském trhu práce.
  • Podporovat nástroje přispívající ke zvýšení zájmu o obory odborného vzdělávání, které jsou perspektivní pro oba partnerské regiony.
  • Podporovat připravenost mladých lidí na mobility v podnicích a to zejména prostřednictvím inovativního přístupu k výukovým metodám, včetně jazykové výuky.
  • Přispět k diskuzi, která napomůže vytvoření platformy pro realizaci mobilit mezi Lotrinskem a Moravskoslezským krajem.

© David Trubač 2010