logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Zvýšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce

AMÉLIORATION DE L´EMPLOYABILITÉ DES JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EUROPÉEN

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.

Aktuality

PO ROCE OPĚT VÝMĚNNÁ STÁŽ VE FRANCII

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 21. březen 2015

Náhled zprávy

V loňském školním roce v rámci projektu partnerství Comenius Regio mezi Moravskoslezským krajem a francouzským regionem Lotrinsko proběhl vzájemný výměnný pobyt našich a francouzských žáků na školách. Projekt byl financován fondy EU.

Úkolem projektu, kromě vzájemného poznání podmínek školství a života v Lotrinsku, byla snaha navázat trvalejší spolupráci mezi školami. A tento záměr byl úspěšný. V neděli 15. 3. 2015 odjela skupina našich žáků SOŠ s pedagogickým doprovodem opět na školu Lycée Félix MAYER v lotrinském CREUTZWALDU, aby se týdenním pobytem zařadila do jejího života. Zde se účastní se svými francouzskými kolegy nejen výuky, ale i exkurzí po průmyslových podnicích regionu a místních pamětihodnostech. Koncem měsíce pak přijedou Francouzi do Kopřivnice.

Celá akce se uskutečňuje s významnou finanční a organizační podporou Krajského úřadu MSK.

Spolupráce s Francií

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 23. duben 2014

Náhled zprávy

Naše škola je od školního roku 2012/2013 aktivně zapojena do partnerství Comenius Regio.

V rámci této spolupráce se uskutečnila řada vzájemných setkání s partnery z Lotrinska, na kterých, kromě jiného, se připravovala vzájemná výměnná návštěva žáků spolupracujících škol.

Původně do projektu byly na francouzské straně zapojeny 3 školy, na české pak ostravská automobilní průmyslovka a naše střední odborná škola. Pro konkrétní výměnný pobyt učitelů a žáků zůstala pouze naše kopřivnická škola a francouzská škola se zaměřením na zpracování plastů Lycée Félix MAYER z příhraničního města CREUTZWALD.

V minulých dnech se vzájemná poznávací návštěva uskutečnila. Na francouzskou školu nejprve odjela skupina tří našich žáků pod dohledem francouzštináře. Žáci byli ubytováni v místních rodinách, poznávali chod školy a její výuku, účastnili se však také řady exkurzí v místních průmyslových podnicích a seznamovali se s francouzskou kulturou a způsobem života. Po týdenním pobytu pak s novými francouzskými kamarády přijeli do našeho města. Škola Francouzům připravila podobný program.

Naši žáci po příjezdu z pobytu ve Francii byli nadšeni, z odjíždějících Francouzů při loučení vyzařovala také spokojenost. Tu potvrdil i jejich pedagogický doprovod.

Touto návštěvou byl položen základ další spolupráce a výměnných pobytů mezi VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a lyceem v lotrinském CREUTZWALDU.

Cíle projektu – navázat spolupráci se zahraniční školou - bylo dosaženo.

Vzájemná setkání mezi školami

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 2. březen 2014

Náhled zprávy

Na počátku naší spolupráce se uskutečnila řada vzájemných setkání s představiteli francouzské školy. Na francouzské straně je partnerem naší školy Lycée Félix MAYER z města CREUTZWALD z regionu Lotrinsko.
Nyní se připravuje vzájemná výměnná návštěva žáků našich škol a to již v měsíci dubnu t. r. Nejprve pojedou do Francie tři žáci třetího ročníku maturitního oboru Strojírenství. Po týdenním pobytu ve Francii se společně vrátí domů se svými novými kolegy z francouzské školy. 

Návštěva z Francie na naší škole

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 18. únor 2013

Náhled zprávy

V minulém týdnu ve dnech 11. 2. - 14. 2. 2013 se uskutečnila první výměnná schůzka zástupců organizací, spolupracujících na partnerství Comenius Regio a projektu „Zlepšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce“. Do České republiky přijela delegace z francouzského Lotrinska, ve které byli zástupci partnerských francouzských organizací. Slavnostní přivítání se uskutečnilo na KÚ Moravskoslezského kraje, kde v krátké prezentaci byli představeni všichni partneři projektu. Jedno dopoledne „principalement des femmes délégation” strávila i na naší škole. Zde se seznámila s oborovou strukturou školy, principy odborné výuky a prohlédla si učebny a ostatní prostory školy. Francouzské partnery především zaujalo velmi vstřícné a přátelské prostředí a na odborném učilišti pak jeho velikost a komplexní vybavení dílen.

V rámci celého projektu se uskuteční několik podobných návštěv s různou tematickou náplní ať už u nás, nebo naopak našich zástupců v regionu Lotrinska.

Jednou z aktivit je i týdenní pobyt žáků odborného vzdělávání s doprovodem ve dvou hospodářských podnicích a školských zařízeních. Každá strana si stanovila za cíl takto otestovat možnosti budoucích stáží v partnerském regionu.

Pracovní program projektu se bude realizovat až do června 2014.

Partnerství Comenius Regio

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. únor 2013

Náhled zprávy

Naše škola je od začátku školního roku 2012/2013 aktivně zapojena do partnerství Comenius Regio. Toto partnerství zastřešuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a jeho úkolem je finančně podporovat bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů s cílem zlepšovat možnosti v oblasti školního vzdělávání.

Součástí tohoto partnerství je projekt „Zlepšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce“, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a francouzským regionem Lotrinsko (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lorraine). Na české straně partnery tohoto projektu jsou KÚ MSK, Krajská hospodářská komora MSK a střední školy SŠTD Ostrava – Vítkovice  a VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Francouzskou stranu zastupují  Regionální rada Lotrinska, organizace Rectorat de l'académie de Nancy-Metz a Le Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine - Nancy, které podporují a rozvíjejí mezinárodní projektovou činnost a provádějí poradní a informační vzdělávací a volnočasovou činnost pro mládež. Školská zařízení jsou na francouzské straně zastoupena školami Lycée polyvalent Félix Mayer z Creutzwaldu, dále pak Lycée Jacques Marquette z města Pont-à-Mousson a Lycée Gustave Eiffel z města Talange. Všechny tři školy jsou zaměřeny na podobnou problematiku výuky, jakou má naše škola.

Konkrétním úkolem projektu je prohloubení spolupráce mezi uvedenými regiony a pomoc regionům vypracovávat a vyměňovat si osvědčené postupy ve školním vzdělávání, podporovat a vytvářet zájem o technické vzdělávání, který není na straně žáků takový, jaký si vyžadují potřeby průmyslu na české i francouzské straně.

© David Trubač 2010