logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Podpora multimediální výuky
Cíl projektu

Hlavním cílem je inovace výuky v návaznosti na školní vzdělávací program – zavedení multimediální komunikace, elearningu i dalších nových informačních technologií do výuky.

Dílčí cíle:
1. Seznámení žáků s novými metodami výuky a systémem Moodle.
2. Vytvoření jednotné metodiky pro zpracování elektronických výukových materiálů.
3. Vytvoření moderních elektronických výukových materiálů - 150 výukových lekcí s využitím multimediálních prvků (animací, videosekvencí, audioklipů).
4. Zvýšení atraktivity výuky odborných předmětů zapojením odborníků z VŠ a průmyslových podniků do tvorby výukových lekcí.
5. Zvýšení atraktivity výuky cizích jazyků zapojením rodilých mluvčích do tvorby multimediálních výukových lekcí.
6. Vyškolení cílové skupiny 280 žáků v používání LMS Moodle.
7. Pilotní ověření vytvořených elektronických lekcí ve výuce, workshopy, srovnávací testy.

Chceme vytvořit nové kvalitní elektronické učební materiály v prostředí Moodle ve formě hypertextů, animací, dynamických prezentací, simulací a videoklipů přírodovědných jevů a moderních technologických výrobních procesů, videoscének s rodilými mluvčími cizích jazyků a s využíváním výukových zdrojů z internetu.

© David Trubač 2010