logo_horni.jpg, 31 kB
logo_spodek.jpg, 40 kB        

Střední škola - brána k technické kariéře
Aktuality

Počet našich žáků na portálu Studentprofil přesáhnul 200

Ke dni 8. 3. 2010 je již do portálu Studentprofil.cz zaregistrováno celkem 227 našich žáků jak ze střední školy, tak z učiliště.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 8. březen 2010
Tisk     Zpět

Seznámení učitelů s portálem Studentprofil

V pondělí 22. 2. 2010 se skupina 9 učitelů ICT ze SOŠ i ze SOU seznámila pod vedením pracovnice KHK MSK paní Ludmily Pěgřimkové s portálem Studentprofil.cz.
Tito učitelé v dalším období seznámí v hodinách informatiky s portálem své žáky a umožní jim se zde zaregistrovat.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 22. únor 2010
Tisk     Zpět

Registrace studentů na portálu Studentprofil

Studenti naší SOŠ i SOU se mohou zaregistrovat na stránkách Studentprofil.cz a získat tak možnost kontaktu se svými budoucími zaměstnavateli.

Autor zprávy: Ing. Jiří Sumbal Datum: 15. únor 2010
Tisk     Zpět

Zahajujeme druhý běh modulu Kariérové a profesní poradenství

Účastí na workshopu Aktuální informace z trhu práce a osobními pohovory v rámci bloku Sebepoznání (osobní diagnostiky) dnech 8. - 10. 2. 2010 zahájilo dalších 15 žáků svou účast v projektu Brána. Během čtyř měsíců absolvují celkem 5 bloků činností. Kromě již zmíněných to budou ještě seminář Jak uspět na trhu práce?, individuální Profesní poradenství a seminář Práce a právo.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 10. únor 2010
Tisk     Zpět

Portál Studentprofil.cz - příležitost pro žáky i pro firmy

Další aktivitou projektu Brána je portál Studentprofil na adrese www.studentprofil.cz.
Studentprofil by měl fungovat jako významná platforma, na níž se bude setkávat nabídka absolventů technických škol s poptávkou zaměstnavatelů po pracovní síle, ale která rovněž umožní efektivní komunikaci a aktualizovaný informační tok mezi studenty, absolventy, středními školami a podniky v Moravskoslezském kraji.
Studentprofil napomůže zvýšit možnost uplatnění studentů a absolventů středních škol na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Zároveň bude sloužit jako vhodný nástroj pro komunikaci mezi studentem a zaměstnavatelem. Pro zaměstnavatele tímto vznikne vhodný způsob jak se seznamovat s konkrétními vzdělávacími subjekty a jejich žáky.
Žáci škol zúčastněných v projektu si na portálu vytvoří své "vizitky" a zúčastněné firmy je na základě jejich publikovaných údajů mohou oslovit, ať už s nabídkou brigády nebo v případě starších žáků i s nabídkou zaměstnání.
Naše škola se do portálu zaregistrovala 30.10.2009 a 26.11. proběhla instruktáž první skupiny žáků - absolventů předchozích aktivit projektu Brána. Instruktáž vedla IT specialistka z KHK MSK Ludmila Pěgřimková. Seznámila žáky s portálem a jeho možným využitím a prvních 22 žáků se pod jejím vedením hned zaregistrovalo.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 26. listopad 2009
Tisk     Zpět

Skončil 1. běh modulu Kariérového a profesního poradenství

Celkem 56 žáků naší školy absolvovalo modul Kariérové a profesní poradenství, který zahájili na jaře tohoto roku.
Během října a listopadu 2009 se zúčastnili posledních dvou bloků - individuálního profesního poradenství a semináře Práce a právo.
V rámci bloku Profesní poradenství žáci absolvovali individuální pohovory s cílem zjištění osobních preferencí a jejich konfrontace s individuálními předpoklady a požadavky a podmínkami zaměstnavatelů.
Během dvoudenního semináře Práce a právo se žáci seznámili s klíčovými náležitostmi pracovního poměru (pracovní smlouva, mzda, plat, nárok na dovolenou aj.), s různými typy firemní kultury a s organizační strukturou společností.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 18. listopad 2009
Tisk     Zpět

Odborná stáž v rakouských školách

Ve dnech 20. - 23. 10. 2009 se čtyři učitelé naší školy (Ing. Jiří Sumbal, Ing. Jiří Pištecký, Ing. Miloš Šlupina, Bc. Drahomír Rečka) zúčastnili exkurze, jejímž cílem bylo seznámit se s rakouským technickým školstvím.
Během náročných čtyř dní navštívili tyto instituce:
- střední škola Berg ung Hüttenschule (Leoben)
- střední škola Höhere Bundeslehranstalt für wirtschafltiche Berufe (Loeben)
- vysoká technická škola FH Joanneum (Graz)
- zde absolvovali také přednášku o paktu zaměstnanosti Styrian Employment Pact (Graz)
- technické muzeum Kindermuseum FRida & freD (Graz)
- tréninkovém centrum hospodářské komory (Salzburg)

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 25. říjen 2009
Tisk     Zpět

Den s podnikovým managementem

Student 1. ročníku ekonomického lycea Lukáš Jadrníček strávil den ve firmě MSA a.s. Dolní Benešov. Tato společnost vyrábí armatury určené pro aplikace v jaderné energetice, kulové kohouty, šoupátka, klapky a ventily.
Lukáš v rámci dne seznámil s historií firmy a jejím výrobním programem, s metodou Kaizen spočívající ve zdokonalování chodu firmy ve všech oblastech metodou malých, ale kontinuálních zlepšení. Prohlédl si výrobní prostory firmy a zúčastnil se porady s předsedou představenstva a dalšími řediteli. Díky jazykovým znalostem našemu studentovi nevadilo, že celá porada proběhla v ruštině.
Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 28. červen 2009
Tisk     Zpět

Jak uspět na trhu práce?

Během dubna a května absolvovali žáci zapojení do projektu třídenní seminář s názvem Jak uspět na trhu práce? Metodou zážitkového učení se připravovali na jednání s budoucími zaměstnavateli, učili se, jak najít informace o volných místech, jak napsat průvodní dopis a životopis, jak se připravit na výběrové řízení a jak odpovídat u samotného pohovoru.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 30. květen 2009
Tisk     Zpět

Zahájen 1. cyklus kariérového a profesního poradenství

V březnu 2009 zahájilo 62 žáků naší školy svou účast v modulu Kariérové a profesní poradenství. Nejprve se účastnili workshopu Aktuální informace z trhu práce, kde mj. získali i informace o celém projektu a o tom, co je bude následujícího půl roku čekat.
V druhé polovině března a v dubnu žáky ze SOU i SOŠ čekala aktivita Sebepoznání - osobní diagnostika. jejím cílem bylo zjištění osobnostních a odborných předpokladů pro uplatnění v oboru, resp. obecně v technických předmětech. Prostřednictvím testování i individuálních pohovorů s psychology zjišťovali žáci své silné stránky a získali doporučení pro svou další kariéru.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 20. duben 2009
Tisk     Zpět

Úvodní konference projektu Brána

Konference se konala dne 3.2.2009 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Účastníci se podrobně seznámili s projektem - s klíčovými aktivitami i s jeho přínosem pro žáky i školy. Na konferenci vystoupil i ředitel naší školy, předseda Asociace průmyslových škol ČR Ing. Ponec. Zdůraznil přínos projektu pro střední technické školy a jejich studenty a absolventy. Těžiště projektu a největší přínos pro cílové skupiny vidí v příležitosti navázat a prohlubovat kontakt mezi zaměstnavateli a absolventy technicky zaměřených středních škol. Vyzdvihl i význam kariérového poradenství v souvislosti s Národním programem podpory vzdělávání. Tisková zpráva je ke stažení na stránkách Krajské hospodářské komory MSK.

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 4. únor 2009
Tisk     Zpět

Podepsána Smlouva o partnerství

Ve dnech 23.10. a 29.10. byla podepsána Smlouva o partnerství mezi příjemcem dotace (Hospodářská komora Moravskoslezského kraje) a partnery (RPIC-VIC a Asociace průmyslových škol ČR). Jedním ze subpartnerů Asociace průmyslových škol je i naše škola.
Přehled všech subpartnerů v rámcvi Asociace:
* SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm
* SPŠ Frýdek-Místek
* SPŠ stavební Havířov
* SPŠ Karviná
* VOŠ,SOŠ, a SOU Kopřivnice
* SPŠ stavební Opava
* SPŠ stavební Ostrava
* SPŠ chemická akademika Heyrovského a gymnázium Ostrava
* SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava
* SŠ teleinformatiky Ostrava
* SOŠ dopravní a SOU Ostrava - Vítkovice
* SPŠ Ostrava - Vítkovice

Autor zprávy: Jiří Sumbal Datum: 31. říjen 2008
Tisk     Zpět

eLearning

Moodle

Elektronická pošta

Webové rozhraní GoogleApps

Odkazy

SOUTĚŽ Autodesk Academia DESIGN 2008 Město Kopřivnice Krajský úřad MŠMT Asociace SPŠ ČR Asociace vyšších odborných škol Přehled VŠ v ČR Nabídka práce Jízdní řády Mapy

Dnešní menu...


Přihlášení

Uživatelské jméno:
Heslo:

© David Trubač 2006     dtrubac@seznam.cz