logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Technické vzdělání - Brána k úspěchu
Popis projektu

Projekt CZ.1.07/1.1.24/01.0072 Technické vzdělání - Brána k úspěchu podporuje technické vzdělávání a technické profese. Zaměřuje se na žáky středních i základních škol. Tímto dochází k cílenému působení i na nižší věkové skupiny a dojde tak k podchycení a rozvíjení zájmu žáků ZŠ o techniku. Žáci se zbaví předsudků a negativních stereotypů, na základě kterých považují děti a leckdy i jejich rodiče technické vzdělání za nudné, nezáživné, obtížné a málo perspektivní. Praxe přitom dennodenně dokazuje, že opak je pravdou.

Děti ze základních škol díky realizovaným aktivitám mohou najít inspiraci potřebnou při výběru střední školy, středoškoláci pak budou motivování k setrvání ve studovaném oboru a následnému nastartování profesní kariéry v technických odvětvích.

V rámci klíčové aktivity číslo 1 a jejího produktového balíčku je naplánováno 90 akcí zaměřených na navázání a rozšíření spolupráce škol (ZŠ i SŠ) a firem:
­ Projektové dny v podnicích pro žáky SŠ a ZŠ,
­ Den s podnikovým managementem pro žáky SŠ,
­ Firemní prezentace pro žáky SŠ,
­ Besedy s odborníky pro žáky ZŠ a SŠ.


Stěžejní pro účast naší školy v projektu je klíčová aktivita č. 2 „Nebojte se střední školy – podpora technického experimentu“.

Prostřednictvím této klíčové aktivity dostanou žáci ZŠ možnost seznámit se s prostředím vybraných středních škol, zapojit se aktivně při ukázkách výuky formou provedení technického experimentu a na závěr si výsledky svého snažení odnést domů.

Co nabídneme v rámci klíčové aktivity č. 2 žákům ZŠ v naší škole?

Návštěvníci budou mít možnost seznámit se formou exkurze s prostory jak Střední odborné školy, tak i Středního odborného učiliště. Potom si podle svého zájmu vyberou jednu z obou částí školy a stráví tam zbytek dopoledne při technickém experimentu.

Na Středním odborném učilišti si budou moci vytvořit elektronický výrobek. Jednou z možností bude světelná ruleta (na obrázku).

obrazek_ruleta

Na Střední odborné škole si zájemci vyzkouší v modernizované počítačové učebně program Autodesk Inventor a v něm pod vedením našich pedagogů sestaví vlastní grafický návrh autíčka (náčrt viz obrázek).

obrazek_auto

Cílem třetí klíčové aktivity je prostřednictvím studentských projektů zapojit nadané žáky pod vedením odborných garantů do samostatného řešení reálných problémů praxe.

© David Trubač 2010