logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Technické vzdělání - Brána k úspěchu
Cíl projektu

Projekt je určen pro žáky ZŠ a SŠ a klade si za cíl zlepšit podmínky pro výuku a osvětu zaměřenou na technické obory v Moravskoslezském kraji i rozvoj dovedností žáků. Těchto cílů bude dosaženo realizací klíčových aktivit. Garantem těchto aktivit je Krajská hospodářská komora MSK.

Prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu bude pozornost zaměřena na:
- posílení spolupráce a komunikace ZŠ a SŠ s firmami a institucemi na trhu práce
- ověření teoretického odborného výkladu v praktických podmínkách konkrétních firem
- zvýšení zájmu a motivace žáků SŠ a ZŠ o uplatnění v technických oborech
- zkvalitnění přípravy žáků SŠ na vstup do praxe
- přípravu flexibilní pracovní síly, schopné reagovat na rychlý rozvoj technologií a nestabilitu pracovního trhu, cestou doplňování a rozvíjení své odborné kvalifikace podle potřeb zaměstnavatelů
- vybavení absolventů SŠ kompetencemi uplatnitelnými v různých zaměstnáních
- posilování míry identifikace žáků SŠ se studovaným oborem
- prevenci proti předčasným odchodům mladých lidí z technického vzdělání
- seznámení žáků s reálnými a aktuálními podmínkami na trhu práce

Dílčími cíli projektu je:
- více maturantů z technických středních škol do technických profesí
- více maturantů na technické VŠ
- více žáků nastupujících na střední technické školy

© David Trubač 2010