logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Technické vzdělání - Brána k úspěchu
Anotace

Obsahem projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0072 Technické vzdělání - Brána k úspěchu je:

  • posílení KOMPLEXNÍ CÍLENÉ provázané spolupráce ZŠ a SŠ s podniky společnou realizací aktivit v oblasti rozvoje odborných kompetencí žáků a v oblasti popularizace technických oborů
  • zlepšování podmínek pro výuku technických oborů v Moravskoslezském kraji s důrazem na inovativnost, provázanost teorie a praxe a využití nově pořízené techniky pro SŠ

Cílovými skupinami jsou žáci ZŠ a SŠ. Projekt plošně pokrývá celý Moravskoslezský kraj.

Aktivity projektu (celkem 151 akci, 20 studenských projektů) bude realizovat projektový tým žadatele, který získal potřebné znalosti a zkušenosti při realizaci projektu "SŠ-brána k technické kariéře ", ze kterého vzešly i potřeby SŠ směrem ke klíčovým aktivitám projektu.

Žadatelem projektu a příjemcem dotace je Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje jakožto zástupce podnikatelské sféry (350 členských firem), partnery tvoří 3 SŠ vyučující podporované obory:

  • Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace

Doba realizace projektu: 1. 5. 2012 – 31. 12. 2014

Rozpočet projektu: 14 784 227,20 Kč

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název globálního grantu: Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji II

© David Trubač 2010